25 år med PensionDanmark

Grundlaget for, at PensionDanmark i dag kan tilbyde medlemmerne en god alderspension, gode forsikringer, dækninger, sundhedsordning og hjælp til efteruddannelse, er arbejdsmarkedets parters vedholdende opbakning til beslutningen ved overenskomsterne i 1991 om at indføre arbejdsmarkedspension. De trinvise forhøjelser af pensionsindbetalingerne over årene til mindst 12 pct. af lønnen har muliggjort denne udvikling.

Læs mere

Højdepunkter i de 25 år

Læs om udvalgte højdepunkter, der har været afgørende for at skabe værdi for medlemmerne i form af opsparing, forsikringsydelser, sundhedsbehandling og efteruddannelse. Og om vigtige milepæle i PensionDanmarks fortsatte rejse for at udvikle sig som pensionsselskab til gavn for kunderne.

Læs mere

Det siger medlemmerne

Hør medlemmerne fortælle, hvilken rolle pensionsopsparingen spiller for dem, hvordan de har indrettet sig med deres forsikringer, hvad sundhedsordningen har gjort for dem, og hvordan de har fået deres kompetencer opdateret gennem efteruddannelse.

Læs mere

Det siger aftaleparterne

Forhandlerne fra de afgørende år, hvor man først opnåede enighed om Fælleserklæringen i 1987 og så aftalte de første pensionsbidrag ved overenskomstforhandlingerne i 1991, fortæller. Hør forhandlerne fortælle om forhandlingerne og om det aftryk på velfærdssamfundet, som de har sat.

Læs mere

Det er udbetalingerne blevet til

Formålet med pensionsopsparingen er at sikre medlemmerne en god levestandard i alderdommen. PensionDanmark leverer et væsentligt bidrag til medlemmerne som overbygning på den offentlige folkepension og ATP.

Læs mere

PensionDanmark i dag

PensionDanmark er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, der

  • leverer gode løsninger inden for pension, forsikring, sundhed og efteruddannelse
  • er innovativ for at forbedre service, fastholde lave omkostninger og levere høje investeringsafkast
  • optræder med stor ansvarlighed både som investor og administrator.
Læs mere