25 års historie med PensionDanmark

Grundlaget for, at PensionDanmark her 25 år efter starten kan levere medlemmerne et væsentligt supplement til den offentlige folkepension er, at arbejdsmarkedets parter vedvarende har bakket op om arbejdsmarkedspensions-projektet.

Siden pensionsordningens start med meget beskedne pensionsindbetalinger på 0,9 pct. af lønnen i 1993, har lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer udvist stor opbakning bag beslutningen om at etablere arbejdsmarkedspension.

Pensionsbidraget er trinvist blevet hævet ved overenskomst efter overenskomst, sådan at bidraget i dag er på mindst 12 pct. af lønnen for PensionDanmarks medlemmer.

Konsekvensen af den trinvise stigning i pensionsbidraget og indbetalinger over flere og flere arbejdsår for den enkelt er, at hver ny årgang af pensionister i PensionDanmark vil få lidt mere udbetalt end de foregående årgange. Det vil fortsætte frem til 2057, hvor de nuværende 32-årige medlemmer har udsigt til at kunne gå på pension som 70-årige. Først til den tid er pensionsordningen fuldt indfaset.

Ved siden af aldersopsparingen giver pensionsordningen medlemmerne nogle ydelser og tilbud, der hjælper dem i årene frem mod alderspensioneringen.

Pensionsordningen indeholder forsikringer, der dækker medlemmerne ved kritiske sygdomme, hvis de tilkendes offentlig førtidspension, eller hvis de dør inden pensionsalderen.

Langt størstedelen af PensionDanmarks medlemmer er omfattet af PensionDanmarks sundhedsordning, der giver adgang til tværfaglige behandlinger, hjælp til hurtig diagnose og sundhedsfaglig rådgivning hos PensionDanmarks team af sygeplejersker og socialrådgivere. Sigtet er at ordningen skal forebygge sygdom, hindre langvarig sygdom og hjælpe syge tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Endelig administrerer PensionDanmark en række uddannelsesfonde, hvor virksomheder har mulighed for at søge tilskud til medarbejdernes efter- og videreuddannelse. Uddannelsen hjælper medlemmerne til at bevare og opkvalificere deres kompetencer, så de har en høj og vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.