Det er udbetalingerne blevet til

Udbetalingerne har udviklet sig fra næsten ingenting til et vigtigt supplement til den offentlige folkepension. De medlemmer, der gik på pension i 1993, fik kun udbetalt et symbolsk beløb. Men de medlemmer, der har indbetalt siden, vil i dag få udbetalt over 6.000 kroner om måneden før skat, når de går på pension.

Det er resultatet af, at formuerne er steget betragteligt i løbet af de forløbne 25 år i kraft af stigende pensionsbidrag, stigende indkomster og afkast af opsparingen. Et typisk medlem har i dag en pensionsformue på over 700.000 kr. og den vil i løbet af få år runde en million kr.

Mange af medlemmerne har også pensionsopsparing i andre selskaber end PensionDanmark, fordi de har været beskæftiget på områder, hvor PensionDanmark ikke er pensionsleverandør. Tæller man disse penge med samt opsparingen i ATP, kan mange af de 60-69-årige medlemmer i PensionDanmark allerede i dag kalde sig pensionsmillionærer.