Investering og udvikling

Investering i og udvikling af bæredygtige ejendomme er en central del af PensionDanmarks ejendomsaktiviteter.

Som investor samarbejder PensionDanmark med både private og offentlige aktører i udviklingen af moderne bæredygtige ejendomme. Fx. Gladsaxe Company House, Semco Maritime i Esbjerg og Nordea. Certificering af ejendomme og flere bæredygtige ejdendomme er omtalt her

Investering i erhvervsejendomme

PensionDanmark investerer i moderne velbeliggende erhvervsejendomme i hele Danmark indenfor kontor, hotel og retail. Vi udlejer vores ejendomme på lange kontrakter til solide lejere, da det giver den største værdi på sigt.

PensionDanmarks ejendomsteam består af en række specialister indenfor ejendomsinvestering og asset management. Teamet deler solid erfaring med at lede og udvikle større erhvervsprojekter, hvor både transaktioner og udvikling følger en dynamisk projekttilgang og proces, der sikrer hurtige og effektive transaktioner. 

Investering i boligejendomme

Udvikling af boliger er en del af den overordnede strategi, da det giver en god diversifikation på ejendomsporteføljen, og samtidig reguleres lejeindtægter på boliger med udviklingen i inflationen.  

PensionDanmark deltager hovedsaglig i udviklingen af velbeliggende moderne bæredygtige ejer- og lejeboliger både som udviklingsprojekter og nøglefærdige projekter i vækstområder hvor urbaniseringseffekten giver et efterslæb og dermed skaber et behov for nye boliger.  Vi investerer primært i etageboliger og bynære rækkehuseprojekter med en volumen på min. 100 boliger pr. projekt i et attraktivt miljø med værdiskabende uderum omkring bygningerne. 

Vi samarbejder gerne med kommuner og arealudviklingsselskaber om udvikling af nye byområder, hvor boliger bliver driveren for udviklingen. Ungdomsboliger og ældreboliger er også en del af vores fokusområde. 

Kontakt

Marius Møller
Marius Møller

Direktør

+45 3385 6022

Komplet liste over PensionDanmarks ejendomsinvesteringer