PensionDanmark som samarbejdspartner

PensionDanmark har gennem de sidste årtier samlet solid erfaring som bygherre og medudvikler af en række større byggeprojekter.

Denne erfaring giver os viden og kompetencer til, i tæt samarbejde med vores kunder, at opføre byggeprojekter, der opfylder deres særlige behov, krav og ønsker.

Som en af Danmarks største pensionskasser er vi en finansiel stærk partner, der har en gensidig interesse i at kvalitet, tid og økonomi altid overholdes i henhold til kontrakten. 

PensionDanmark samarbejder i dag med en række kunder vedr. opførelsen af større domicilbyggerier og flerbrugerhuse som Nordea, MT Højgaard og Moe.

Vi hjælper også gerne det offentlige med skræddersyede lejemål i nyopførte ejendomme, hvor PensionDanmark varetager både byggeri og drift for det offentlige. Et eksempel er Rigspolitiets kontorejendom i Ejby.

PensionDanmark som bygherre

PensionDanmark har et holistisk fokus på hele byggeprocessen fra kravspecifikation, koncept, projektering, udførelse og service. Vi har samtidig, i kraft af vores størrelse, gode muligheder for både at reducere de samlede byggeomkostninger og opprioritere gode materialer. Vi har udviklet en platform og proces, der gør det muligt at genbruge løsninger og reducere byggeomkostninger, så de ikke bliver højere end ved traditionelt byggeri. 

Krav til leverandører

PensionDanmark lægger vægt på at være en moderne bygherre med en effektiv bygherreorganisation, der stiller præcise krav til vores totalentreprenør.

Ud over kravspecifikationer til den færdige bygning og driften, stiller PensionDanmark også en række krav som bygherre under opførslen. Det gælder fx til arbejdsmiljø, sikkerhed og antallet af lærlinge på de enkelte byggerier. PensionDanmark ejes bl.a. af størstedelen af landets håndværkere og bygningsarbejdere. Derfor er det et naturligt krav, at der sikres gode og ordentlige arbejdsforhold for disse grupper.  

Samtidig forpligtes de enkelte entreprenører til, at arbejdet udføres på sædvanlige danske overenskomstmæssige vilkår. Dette krav gælder også totalentreprenørens underleverandører.

Som bygherre, ser vi derfor ingen modsætning i at vise socialt ansvar og stille krav på den ene side og få et byggeri af høj kvalitet til tiden og til budget på den anden.

Nybyggeri til det offentlige Danmark

Pensiondanmark varetager både byggeri og drift af lejemål til det offentlige. Læs om vores samarbejde med Rigspolitiet om opførelsen af deres kontorfaciliteter i Ejby. 

Komplet liste over PensionDanmarks ejendomsinvesteringer