Domicil for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, Valby

Areal: 12.151 m

Opførelsesår: 1928

Om-/tilbygningsår: 1960/1965

Lejer: Bygningsstyrelsen

Bruger: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen