Ørestad Fælled Kvarter

Adresse: Ørestads Boulevard, København S

Areal: Projektområde på 18,7 ha - boligmassen forventes at blive 178.000 etagemeter

Opførelsesår: 2018-2027

Antal boliger: 2.000-2.500

Arkitekter: Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab

Lejere/ejere: 75 pct. af boligmassen bliver private udlejningsboliger og ejerboliger, mens 25 pct. bliver almene boliger. Hertil kommer kommunale institutioner.