PensionDanmark udvikler og bygger Livsstilsboliger 50+

PensionDanmarks bygger Livsstilsboliger 50+ hvor medlemmerne har fortrinsret til at blive lejere. For mange bliver boligfællesskaber mere attraktive end traditionelle boliger, når børnene flytter hjemmefra. Derfor er PensionDanmark i gang med at udvikle og opføre Livsstilsboliger 50+ både i Køge Kyst og i Kildebjerg Ry. I den forbindelse vil PensionDanmark gerne høre om dine ønsker til boligfællesskaber.

Boligerne i Livsstilsbolig 50+ er tænkt til beboere over 50, der er uden hjemmeboende børn. Mange af beboerne kommer fra større boliger, men ønsker nu noget mindre og mere overkommeligt samtidig med, at de har en drøm om mere fællesskab.

Boligfællesskabet disponerer typisk over 15-20 pct. af det samlede areal til fællesareal, der skal opleves som hjemlige for beboerne i modsætningen til upersonlige og institutionsagtige. Fællesrummene fungerer som en direkte forlængelse af boligen og bruges dagligt.

I Køge Kyst er PensionDanmark p.t. i fuld gang med byggeriet af bæredygtighedscertificerede Livsstilsboliger 50+ i ny bydel i Køge. Der er åbnet en interesseliste, og man kan læse mere om byggeriet her.

I Kildebjerg Ry er et tilsvarende byggeri på vej. I den forbindelse har PensionDanmark og Realdania et dialogmøde og inviteret til et kommende. Interesserede kan læse mere og skrive sig op på interesseliste her.