PensionDanmarks ejendomsstrategi

PensionDanmark har som mål at sikre sine medlemmer det bedst mulige afkast. Over de seneste år har vi derfor øget investeringerne i ejendomme. Det skyldes at ejendomsinvesteringerne leverer en stabil og mindre konjunkturfølsom indtjening i en tid med lave obligationsrenter. 

Et stabilt afkast

Som alle pensionsselskaber er PensionDanmark udfordret af de meget lave renter på obligationer, som traditionelt har fyldt en stor del af pensionsselskabernes investeringsporteføljer.

Et godt alternativ er derfor investeringer i ejendomme, da denne type investeringer giver et pænt stabilt afkast over obligationsrenten og er ikke påvirket af store udsving på aktiemarkederne.

Samtidig er ejendomsporteføljen med til at sikre, at stigende inflation ikke udhuler opsparingens købekraft, da lejeindtægterne fra ejendommene typisk reguleres med udviklingen i inflationen.

PensionDanmark har en strategisk målsætning om at vores ejendomsinvesteringer skal udgøre omkring 10 pct. af den samlede investeringsportefølje. Ultimo 2018 udgjorde PensionDanmarks ejendomsportefølje 19mia. kr. For 2020 planlægges nye solide investeringer i danske ejendomme, så porteføljen runder ca. 22 mia. kr.

Strategisk fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt strategisk omdrejningspunkt for PensionDanmarks ejendomsinvesteringer.  Det handler om at forene forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af de ejendomsprojekter, vi engagerer os i.

Vi ønsker at være en innovativ aktør på ejendomsområdet og en frontløber, når det handler om at udvikle bæredygtige løsninger.  

Det skal være med til at sikre en robust og rentabel udvikling af vores ejendomsportefølje samtidig med, at vores kunder opnår størst mulig værdi, når de lejer eller køber en PensionDanmark ejendom.

PensionDanmarks investeringsperspektiv indenfor ejendomme er langvarigt. Vi har derfor bæredygtighedscertificeret alle vores nybyggerier siden 2012.

I 2015 fik PensionDanmark certificeret domicilbyggerierne Semco i Esbjerg, Gladsaxe Company House og Alfa Laval i Aalborg med bæredygtighedscertifikatet DGNB i guld eller platin. 

I 2016 blev MT Højgaards nyopførte domicil i bæredygtighedscertificceret i kategorien DGNB guld, og PensionDanmarks domicil på Langelinie Allé i København blev som en af de første bygninger i den eksisterende boligmasse certificeret i kategorien DGNB guld. I starten af 2017 opnåede Semco Maritimes domicil i Esbjerg samme bæredygtighedscertificering.

Læs mere om vores aktiviteter, kriterier og brug af bæredygtighedscertificering.

 

Bæredygtighedscertificering

Et vigtigt parameter for PensionDanmark.

Komplet liste over PensionDanmarks ejendomsinvesteringer