Gladsaxe Company House

Med sine 15000 m2 er Gladsaxe Company House det første erhvervsbyggeri i Danmark, der har opnået en DGNB platin certificering, da byggeriet lever op til de højeste standarder indenfor moderne bæredygtigt byggeri.

For PensionDanmark er Gladsaxe Company House et godt eksempel på, at det giver god forretningsmæssig mening at bygge og investere i bæredygtigt byggeri, da der i dag og i fremtiden vil være efterspørgesel efter denne type ejendomme.   

Gladsaxe Company House blev opført i 2015 i et samarbejde mellem PensionDanmark og NCC og er et bud på fremtidens bæredygtige byggeri, hvor ca. 90 pct. af materialerne kan genanvendes. 

Bæredygtighed i top 

DGNB certificeringen er med til at kvalitetssikre bygningen på flere parametre. Udover de klassiske aspekter af bæredygtighed - miljø, økonomi og det sociale, indgår teknologi, proces og placering også. Derved afdækkes alle relevante områder indenfor bæredygtigt byggeri. Ved at tage hensyn til bygningens samlede livscyklusomkostninger kan driftsomkostningerne optimeres meget tidligt i processen. 

Ved opførelsen af Gladsaxe Company House var følgende parametre udgangspunkt for en række tiltag, der resulterede i en platin certificering.

Fokus på sociale- og miljømæssige kvaliteter

Gladsaxe Company House sociale kvaliteter handler fx om trivsel, akustik, udearealer, luftkvalitet og arkitektur, mens de miljømæssige kvaliteter handler om materialers påvirkning af nærmiljøet, deres genanvendelsesmuligheder samt energi- og vandforbrug.

Det betyder konkrete tiltag, der er optimale for både bygningens brugere og driftsøkonomi samt miljøet. Fx:

  • 90 pct. af alt træmateriale benyttet på byggepladsen eller i bygningen er FSC-certificeret og 10 pct. er genbrugstræ.
  • Størstedelen af regnvand føres til lokal nedsivning i faskiner og regnvandsbede. 
  • Solceller på taget leverer 50 pct. af bygningens energiforbrug til fællesarealer som reception, kantine og mødecenter. 
  • Sundhedsskadelige stoffer fra anvendte byggematerialer er holdt på et absolut minimum. Fx. intet brug af materialer, der kan afgive brændende dråber eller udlede giftige gasser.   
  •  Alle elevatorer udnytter bremseenergien, når de stopper. På den måde sænkes energiforbruget. 

Fleksibel indretning 

Ejendommen er i dag et multifunktionelt og fleksibelt kontorhus, hvor indretningen let og hurtigt kan modelleres, så den matcher brugerens behov. Det betyder, at vidt forskellige virksomheder med forskellige behov, kan have kontorfaciliteter i huset på samme tid. 

Skulle behovet opstå, kan bygningen i fremtiden ændres til at blive brugt som fx. kollegie eller hotel. Det skyldes at Gladsaxe Company House er mekanisk samlet. Fx. er lim erstattet af søm og skruer, og svejsning er erstattet af alm. bolte. Det betyder, at huset kan skilles ad, og delene kan genbruges eller bortskaffes forsvarligt. 

Ideel løsning for virksomheder med bæredygtig profil 

Gladsaxe Company House imødekommer den stigende andel af virksomheder med en strategi for bæredygtighed, der efterspørger at have tilhuse i bæredygtige bygninger. 

Et eksempel er Baxter A/S, der har kontor i Gladsaxe Company House. 

"For Baxter, der aflægger et globalt bæredygtighedsregnskab, er bæredygtighed en selvfølgelig del af virksomheden og indebærer en langsigtet strategi for at balancere virksomheden mod sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Derfor er det også helt rigtigt for os at bo i et miljøcertificeret hus  - ovenikøbet med topkarakterer." - Øystein Ulvang, adm.direktør, Baxter A/S

For PenisonDanmark er Gladsaxe Company House et godt eksempel på at bæredygtige ejendomme er en god investering, der er i samfundets interesse. 

Kontakt

Marius Møller
Marius Møller

Direktør

+45 3385 6022