Hvorfor bæredygtige ejendomme?

Bæredygtige byggerier og ejendomme er ud fra et investeringsmæssigt synspunkt økonomisk attraktive og er med til at sikre værdien af PensionDanmarks ejendomsportefølje på langt sigt.

Bæredygtige byggerier og ejendomme tiltrækker solide lejere fra den private og offentlige sektor. Solide lejere efterspørger i stigende grad bæredygtighedsoptimerede bygninger pga. lavere energiudgifter, bedre indeklima og arbejdsmiljø samt effektiv arealudnyttelse, Hvilket reducerer den samlede årlige omkostning per arbejdsplads. 

Sammen med den stigende efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri, harmonerer PensionDanmarks strategi og forretningsmodel med den generelle trend i samfundet mod større bæredygtighed, der understøttes af nationale og globale politiske mål inden for klima og energi.

Fx. bliver 40% af den energi vi bruger i dag, brugt i relation til bygninger. 30% af alt affald der genereres, kommer fra opførelse eller nedbrydning af bygninger. Bæredygtige bygninger er derfor nøglen til centrale samfundsudfordringer.

Konkrete fordele ved bæredygtigt byggeri

For både investorer og lejere er bæredygtige byggerier samlet set en bedre økonomisk forretning end byggerier, der ikke lever op til moderne bæredygtige standarder. Det skyldes bl.a.  

  • Lavere forbrugsudgifter til el, vand og varme
  • Genanvendelse af ressourcer som vand og varme
  • Vedvarende energi, vind og solceller
  • Brug af bæredygtighedscertificerede materialer og genbrugsmaterialer

Disse forhold er med til at skabe et bedre indeklima og arbejdsmiljø, hvilket øger sundhed, trivsel og produktivitet. Samtidig kan bæredygtige byggerier skabe værdi i forhold til virksomhedens CSR politik og målsætninger, som fx mindre miljøbelastning indenfor energi og affald, der reducerer CO2 udledningen.

Dokumentation af bæredygtighed

Når byggeriet står opført og er blevet bæredygtighedscertificeret, er det vigtigt at sikre, at bygningen lever op til det bæredygtighedsniveau, den er certificeret til.

Derfor har PensionDanmark fokus på, at der er evidens mellem de bæredygtige indsatser og bygningens faktiske præstationsevner på området, hvilket er et område, der vil blive udviklet og efterspurgt. Det sker ved måling af indeklima faktorer som temperaturer, luftfugtighed og forbrug af eksempelvis vand, varme og elektricitet.

Andre områder der kan måles og dokumenteres i samarbejde med lejer, er fx. den pågældende bygnings planer for affaldsbelastning, genanvendelse af regnvand, vedvarende energi m.m. 

Bæredygtighedscertificering

Et vigtigt parameter når PensionDanmark bygger