Rigspolitiet, Ejby

PensionDanmark får opført en ejendom i Glostrup, hvor Rigspolitiet samler det Nationale Kriminaltekniske Center og det Nationale Cyber Crime Center. 

PensionDanmark købte i 2010 ejendommen Ejby Industrivej 125 i Glostrup inklusiv 12.000 m2 byggeretter. Rigspolitiet er lejer i ejendommen.

Projektmateriale blev udarbejdet med henblik på markedsføring og udlejning af restarealet.

Rigspolitiet henvendte sig imidlertid efterfølgende, da de gerne ville samle flere funktioner bl.a. Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center og det Nationale Cyber Crime Center på adressen. Rigspolitiet kunne dog ikke leje hele restarealet.

For at optimere udnyttelsen af grunden og skabe flest m2 til udlejning fik PensionDanmark foranlediget, at der blev udarbejdet ny lokalplan for området, hvorefter der nu kan bebygges op til samlet ekstra 20.000 m2 i området.

PensionDanmark har i samarbejde med Rigspolitiet og Bygningsstyrelsen planlagt byggeriet, som er igangsat. Rigspolitiet overtager deres nye lejemål ultimo 2016.

Byggeriet certificeres efter DGNB normen i kategorien Guld.

Der er udarbejdet projektmateriale på restarealet, hvor der nu kan bygges op til 14.000 m2 multibruger kontorhus samt parkeringshus. 

Kontakt

Marius Møller
Marius Møller

Direktør

+45 3385 6022