Salg og udlejning af boliger

PensionDanmark har gennem de sidste år opbygget en voksende ejendomsportefølje, hvor et af vores kerneområder er salg og udlejning af moderne boliger. 

Vores boligportefølje til salg og udlejning består af velbeliggende moderne bæredygtige boligprojekter i vækstområder, med stor langsigtet efterspørgsel.

Boligerne henvender sig til flere forskellige segmenter. Bl.a opfører vi boliger til unge og den ældre del af befolkningen samt i storbyerne, hvor urbaniseringseffekten har skabt et voksende behov for nye boliger. 

Aktiv involvering i byggeprocessen 

Vi deltager aktivt i udviklingen af alle vores boligprojekter. Vi vurderer beliggenhed, boligtyper, boligstørrelser samt optimering af boligplaner og de omkringliggende arealer. På den måde sikrer vi, at boligerne og fællesarealer fungerer optimalt i hverdagen og kan danne rammerne for et godt byliv.

Bæredygtige bygninger

Bæredygtighed er et centralt strategisk omdrejningspunkt for PensionDanmarks ejendomsaktiviteter. Det handler om at forene forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af de ejendomsprojekter, vi engagerer os i. Derfor bliver alle nye boligejendomme, der igangsættes efter Q3 2016 bæredygtighedscertificeret med DGNB certificering. 

At bygningen bæredygtighedscertificeres betyder, at det færdige byggeri lever op til en række ambitiøse bæredygtighedskriterier. Det gælder fx krav til miljøpåvirkning, energiforbrug, materialevalg, vedligehold, arkitektur og indretning, lysindfald og indeklima samt udformning af udearealer.

For at sikre lejer og køber dokumentation af certificeringen, bliver byggeprocessen fulgt af en ekstern DGNB-auditor. Det færdige byggeri valideres og certificeres af non-profit organisationen Green Building Council.

Ønsker du at købe en bolig? 

Salg af boligerne varetages af lokale ejendomsmæglere. Se kontaktinformation for den pågældende ejendom til højre her på siden. 

Kontakt

Christian E. Olsson
Christian E. Olsson

Projektudviklingsdirektør

+45 3374 0869 / +45 5158 0958
Mia Manghezi
Mia Manghezi

Projektudviklingsdirektør

+45 3385 6079 / +45 3163 0171
Mikkel Melamies
Mikkel Melamies

Projektudviklingschef

+45 3547 0031