Kildebjerg Ry, Skanderborg Kommune

PensionDanmark og Realdania bygger bæredygtige livsstilsboliger til gruppen 50+, og nu er ventelisten åbnet.

Den 1. marts 2019 åbnede ventelisten for PensionDanmarks livsstilsboliger i Kildebjerg Ry. Opskrivning sker på hjemmesiden www.rylivsstilsboliger.dk, hvor der også ligger yderligere information om boligerne og det fællesskab, man bliver en del af som kommende beboer.

Vi har valgt at kalde livsstilsboligerne Balancen, fordi det er et bæredygtigt byggeri, og fordi det at bo og leve bæredygtigt i balance med naturen er værdigrundlaget for boligfællesskabet. Har du lyst til at være en del af et fællesskab, hvor man har glæde af hinanden i hverdagen og hvor omtanke og respekt for naturen er fælles værdier, så er det nu du skal skrive dig på ventelisten.

Balancen rummer 33 boliger, der alle er i ét plan. Boligerne er fordelt på tre typer. 1 person boligen for dem, der bor alene. 1-2 personer boligen for singlen, der vil have mere plads eller parret der ønsker at bo kompakt. De større 2 personer boliger for par.

Forud for indflytning vil man som kommende beboer indgå i en beboerproces og bidrage aktivt til udviklingen af rammerne for boligfællesskabet. Her etableres en beboerforening, hvor man sammen fastlægger husorden, indretning af de fælles faciliteter og hvordan man vil konkretisere værdigrundlaget om at bo bæredygtigt. Du kan læse mere om værdigrundlaget for Balancen i værdiprogrammet.

Den 1. april 2019 tildeler PensionDanmark boliger ud fra ventelisten og man får svar 15. april 2019. Ventelisten vil også være åben for opskrivning efter 1. april i forhold til kommende ledige lejemål.

Medlemmer af PensionDanmark har fortrinsret til en bolig.

Den hidtidige proces

PensionDanmark har fortaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de interesserede om deres ønsker til boligfællesskabet med gavekort til de heldige. Læs mere

Se oplæggene fra det første dialogmøde fra PensionDanmarkRealdania og C. F. Møller.
Læs opsamlingen fra det første dialogmøde

PensionDanmark og Realdania afholdte det andet dialogmøde for alle interesserede borgere den 20. juni 2018. Se opsamlingerne fra dialogmøde 2 og samskabelsesworkshoppen.

Se oplæggene fra det trejde dialogmøde, som blev afholdt den 14. november 2018 af PensionDanmark, Realdania, Andel samt Vandkunsten. Se opsamlingen fra dialogmøde 3.

Se oplæggene fra det fjerde dialogmøde, som blev afholdt den 14. januar 2019 af PensionDanmark, Realdania, Andel samt Vandkunsten. Se opsamlingen fra dialogmøde 4.

Byggeriet og området

Areal: De første 33 boliger forventes at udgøre ca. 3.000 m2 boliger. Projektet rummer potentielt ca. 9.200 m2 boliger, svarende til ca. 90 rækkehuse

Byggestart: Foråret 2019

Færdiggørelse og indflytning: Medio 2020

Boliger: 30 Livsstilsboliger til gruppen 50+

Forventet bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld

Området: Udviklet siden år 2000 og er et nybyggerområde med børnefamilier og fokus på golf og natur. Der er etableret børnehave, parkering i terræn, en 27-hullers golfbane og en sansepark. Kort afstand til centrum af Ry og togforbindelser til Silkeborg og Aarhus (via Skanderborg).

 

For yderligere information og spørgsmål

Kontakt DEAS på tlf. 7030 2200 eller bolig@deas.dk

Læs mere om opskrivning til boligfælleskabet her