Udlejning til erhverv

PensionDanmark er et af Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber. Vi har gennem de sidste år opbygget en voksende ejendomsportefølje, der bl.a. indeholder en række attraktive ejendomme til erhvervsudlejning.   

PensionDanmark udlejer erhvervslejemål i moderne velbeliggende erhvervsejendomme indenfor domicilejendomme, multibrugerhuse, og butikslejemål. Ejendomsporteføljen er godt fordelt rundt om i Danmark med erhvervslejemål i landets største byer.

Vores erhvervslejemål henvender sig både til større og mindre danske og udenlandske virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker funktionelle, moderne og attraktive erhvervslejemål. Vores lejemål kendetegnes bl.a. ved fokus på bæredygtighed, et højt vedligeholdelsesniveau samt professionel og dokumenteret drift.  

Vi tilbyder lejemål i moderne full-service kontorhuse til virksomheder, der ønsker et lejemål med alle tilgængelige fællesfaciliteter. Fx. fælles reception, kantine, mødecenter, auditorier og fitnesscenter. Disse lejemål ligger i enten nyopførte multibrugerhuse eller eksisterende domicilejendomme, som er konverteret til moderne multibrugerhuse.  Eksempler på vores full-service kontorhuse er Gladsaxe Company HouseSøborg Towers og Skejby Company Park. 

Opførelse af erhvervsejendomme til udlejning  

PensionDanmark udvikler og opfører erhvervsejendomme til både virksomheder og offentlige institutioner.  Vi erhverver byggegrunden og opfører ejendommen i samarbejde med entreprenører og den kommende lejer. Ved opførelse af nye erhvervsejendomme er det et krav, at bygningerne bliver bæredygtighedscertificeret og lever op til en række krav og retningslinjer

PensionDanmark har bl.a. udviklet og opført nyt domicil for Semco Maritimes i Esbjerg og har samarbejdet med NCC om opførelsen af entreprenørkoncernens nye danske hovedsæde i Gladsaxe Company House. Opførelsen af nye kontorfaciliteter til Rigspolitiet i Ejby og MT Højgårds nye domicil i Søborg er andre eksempler på udlejning af domicillejemål, hvor PensionDanmark sammen med en domicillejer finder den rigtige placering for virksomhedens nye domicil.  

PensionDanmark står også for udlejning som sale and lease back. Et eksempel er PensionDanmarks køb af Alfa Lavals domicil i Aalborg eller købet af Nørgaardsvej 1-3 i Lyngby, der udlejes til FOG Bolig & Designhus. 

Bæredygtige bygninger 

For PensionDanmark er bæredygtighed et vigtigt parameter i udviklingen af vores ejendomsportefølje. Siden 2011 er alle PensionDanmarks opførte ejendomme blevet bæredygtighedscertificeret. Det giver en række fordele for vores lejere, idet bæredygtige byggerier kan imødekomme en række voksende behov og kriterier, der oftest ikke er muligt ved traditionel byggeri. Det gælder fx:

  • Mere effektiv arealudnyttelse pr. medarbejder
  • Forbedret indeklima og arbejdsmiljø der øger sundhed, trivsel og produktivitet
  • Fleksibilitet i bygningens anvendelsesmuligheder
  • Mindre miljøbelastning fx i form af CO2
  • Lavere udgifter til varme og energi og dermed lavere bruttoomkostninger for lejer.

Kontakt

Janne Hauskov
Janne Hauskov

Ejendomsporteføljechef

+45 2020 8532

Butikslejemål

Vi har p.t. ingen ledige butikslejemål