Investeringer

Investeringsstrategi

PensionDanmarks investeringer skal sikre købekraften for fremtidige pensioner, uanset hvordan markeder og inflation udvikler sig over de kommende årtier. Derfor er der konstant fokus på at sikre balancen i porteføljen, hvor enkeltrisici ikke dominerer porteføljens risikoprofil.  

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark har en ejendomsportefølje på 19 mia. kr. fordelt på ejendomme inden for erhverv, bolig, retail og OPP-projekter. De seneste år har PensionDanmark haft høj vækst i køb og byggeri af bæredygtige ejendomme. 

Læs mere

Alternative investeringer

PensionDanmark har gennem de seneste år øget sine investeringer i infrastruktur, ejendomme og direkte udlån. De nye investeringer skal bidrage med et attraktivt afkast og sikre en betryggende risikospredning og robusthed i investeringsporteføljen.

Læs mere

Ansvarlighed

PensionDanmark lægger stor vægt på at være en aktiv og ansvarlig ejer. Det gøres ved at stille krav og indgå i dialog med de virksomheder, der investeres i, og udvikle nye og innovative finansieringsmodeller til at få løst samfundsmæssige opgaver og udfordringer.

Læs mere

Aktieliste

Komplet liste over PensionDanmarks aktiebeholdning.

Læs mere

Kontakt

Læs mere