Ansvarlige investeringer

Arbejdet med ansvarlige understøtter målet om at sikre vores medlemmer det højst mulige afkast, samtidig med at vi løfter vores ansvar som investor.

PensionDanmark indgår i dialog med myndigheder og andre interessenter om samfundsmæssige udfordringer, og hvordan private investorer kan være med til at finde nye og innovative løsninger på dem. Det udvider på den ene side investeringsmulighederne for PensionDanmark, samtidig med at vi bidrager til at få løst samfundsmæssige opgaver og udfordringer som fx FN’s verdensmål.

Screeningen og det aktive ejerskab komplementerer og styrker målene om at sikre de bedst mulige afkast for vores medlemmer på lang sigt. Veldrevne virksomheder med styr på både finansielle og ikke-finansielle risici reducerer risikoen for PensionDanmark som investor og kan også øge værdien af investeringerne på sigt.

PensionDanmark følger de FN-støttede principper for ansvarlig investering, der danner et godt udgangspunkt for arbejdet med ansvarlige investeringer. Derudover har PensionDanmarks bestyrelse vedtaget specifikke retningslinjer for ansvarlige investeringer, der er baseret på generelt accepterede normer og gældende konventioner.