Alternative investeringer

Godt en tredjedel af PensionDanmarks portefølje er investeret uden for de børsnoterede markeder i et mix af direkte investeringer i ejendomme og infrastruktur, direkte udlån til erhvervsvirksomheder samt en række forskellige kapitalfonde.

De seneste års kraftige rentefald har nødvendiggjort en gentænkning af investeringsstrategien. Vores målsætning har været at fastholde et fornuftigt afkastpotentiale og en acceptabel risikoprofil i puljerne trods det kraftige rentefald.

Igennem de seneste år har PensionDanmark derfor fokuseret på at reducere formueandelen i almindelige obligationer, til fordel for flere investeringer i alternative investeringer, herunder infrastruktur og ejendomme.

Disse typer af alternative investeringer er karakteriseret ved en stabil og mindre konjunkturfølsom indtjening, samt et forventet afkast væsentligt over obligationsrenten. Ultimo 2018 havde PensionDanmark investeret godt 23 mia. kr. i direkte og indirekte infrastrukturinvesteringer og godt 19 mia. kr. i ejendomme.

PensionDanmarks eksekverer sin alternative investeringsstrategi gennem tre enheder:

PensionDanmark Alternative Investments Team 

PensionDanmark Alternative Investment er PensionDanmarks interne alternative investeringsteam, der foretager investeringer inden for direkte infrastruktur, direkte udlån og kapitalfonde.

Copenhagen Infrastructure Partners 

PensionDanmark tog i 2012 initiativ til at etablere en ny investeringsfond, Copenhagen Infrastructure. Fonden forvaltes af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP varetager i dag hovedparten af PensionDanmarks investeringer inden for vedvarende energi.

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark investerer direkte i bolig- og erhvervsejendomme, byggeprojekter samt opførelser af danske OPP projekter.