Dolwin 3

Med Dolwin3 har PensionDanmark indirekte investeringer i et transmissionsnet for vindkraft i Nordsøen.

Investeringen er foretaget i et joint venture mellem CIP og hollandske TenneT, der er en af Europas største transmissionsnet-operatører. TenneT står for opførelsen og driften af Dolwin3. Transmissionsnettet transporterer strøm til det hollandske fastland fra havvindmøller i den tyske del af Nordsøen med en samlet kapacitet på 900 MW. 

TenneT har finansieret den største andel af konstruktionsomkostningerne, ca. 14,2 mia. dk. CIPs investering i Dolwin3 foretaget gennem CI Artemis, hvor PensionDanmark er eneinvestor, er på 2,9 mia. kr.