Noordgastransport (NGT) naturgasanlæg

Som det første danske pensionsselskab investerede PensionDanmark i 2013 i det europæiske transmissionsnet. Det skete med en investering på 1,3 mia. kr. i gastransmissionsanlægget NGT i Holland.

Med investeringen købte PensionDanmark 40 pct. af NGT af energiselskabet TAQA.

Naturgasanlægget Noordgastransport (NGT) leder naturgas fra felter i Nordsøen til forarbejdning i Holland. NGT består af to offshore-platforme, en 470 km lang gasledning med en kapacitet på 42 mio. m3 pr. døgn, samt en forarbejdningsterminal på nordkysten i Holland. Herfra distribueres gassen videre ud i det hollandske gas-net.

Driften varetages af Neptune Energy, der også er aktionær i NGT.

NGT er ejet af Neptune Energy (18,57 pct.), Aberdeen Standard (20 pct.) XTO Energy (10 pct.), Rosewood Resources (11,43 pct.) og PensionDanmark (40 pct.).