Infrastruktur og vedvarende energi

PensionDanmark har direkte og indirekte investeringer i infrastruktur for godt 20 mia. kr. Inden for infrastruktur har der de seneste år især været fokus på investeringer i vedvarende energi.

PensionDanmarks infrastrukturinvesteringer:

Januar 2018: Pensionspenge i grøn energi: Fra 0 til 46 mia. kr. på 5 år

For fem år siden blev danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) etableret i tæt samarbejde med PensionDanmark.I løbet af de fem år har CIP slået sin position fast som en af de største fund managers inden for energiinfrastruktur både på europæisk og globalt plan. CIP har i dag fire fonde under forvaltning med et samlet tilsagn på over 46 mia. kr. PensionDanmark har givet et samlet investeringstilsagn på 18 mia. kr. til CIPs fonde.

August 2017: PensionDanmark sammen med A.P. Møller Holding i ny Afrika-fond

A.P. Møller Holding, PensionDanmark, PKA og Lægernes Pension har sammen etableret en ny infrastrukturfond, Africa Infrastructure Fund I, der skal foretage investeringer i infrastruktur i Afrika. Fondens fire anker-investorer har givet et samlet investeringstilsagn på 550 mio. USD til fonden. Fonden vil være åben for investeringstilsagn fra såvel danske som internationale investorer i 12 måneder.

April 2017: Snetterton-biomassekraftværket færdiggjort før tid 

Med virkning fra den 22. april, 2017 er biomassekræftværket Snetterton Renewable Energy Plant blevet overdraget til ejerne efter en konstruktionsperiode på 29 måneder; én måned før tid og indenfor budgettet på DKK 1,5 mia. Biomasseanlægget har en kapacitet på 44MW og vil generere grøn elektricitet til at forsyne 82.000 husholdninger og reducere CO2 -udledningerne hvert år med 300.000 ton. Snetterton er ejet af Copenhagen Infrastructure I K/S, der har PensionDanmark som grundlægger og eneste investor, sammen med BWSC.

Nov. 2016: PensionDanmark investerer i vindmøllepark i Texas

PensionDanmark har investeret i vindmøllepark-projektet Fluvanna I i Scurry County, Texas, via fonden Copenhagen Infrastructure II. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har gennem fonden Copenhagen Infrastructure II etableret et 409 millioner kroner ($61m) stort mezzaninlån til opførelse af vindmølleparken Fluvanna i Scurry County, Texas. PensionDanmark er en af 19 danske og internationale institutionelle investorer bag fonden Copenhagen Infrastructure II. Den samlede pris for vindmølleparken vil blive på 1.682 millioner kroner ($251m).

Aug. 2016: Biomassefyret kraftværk, Kent, England

Copenhagen Infrastructure Partners fond, Copenhagen Infrastructure II, hvor PensionDanmark er investor sammen med 18 andre institutionelle investorer, har sammen med Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) investeret i kraftværksprojektet Kent, et kombineret varme- og biomassekraftværk.Investeringen i Kent i Storbritannien er på ca. 1,5 milliarder kroner. Kraftværket Kent vil få en kapacitet på 27,8 MW svarende til elforbruget i 50.000 husholdninger og vil primært bruge træ leveret fra lokalsamfundet. Værket opføres af BWSC og ventes at være produktionsklart i sommeren 2018.

Maj 2016: PensionDanmarks første biomassekraftværk indviet

Indvielsen af det halmfyrede kraftværk Brigg, der leverer strøm til 70.000 engelske husstande, er en vigtig milepæl for PensionDanmark. Det 40 MW store halmfyrede kraftværk er opført af BWSC Ltd. (BPCL), der blev etableret i 2013 af PensionDanmark, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Brigg er baseret på dansk biomasse-energiteknologi leveret af BWSC og opført at BWSC gennem en totalentreprisekontrakt (en såkaldt EPC-kontrakt). BWSC står også for drift og vedligeholdelse af kraftværket de næste 15 år. PensionDanmark har investeret 1,1 mia. kr. i Brigg, mens BWSC har investeret 0,3 mia. kr.

Maj 2016: Grønt lys til opførelse af britisk havmøllepark

Den britiske off-shore vindmøllepark Beatrice, som PensionDanmark er investor i via fondene Copenhagen Infrastructure I og II, er nu klar til opførelse efter financial close for investeringen. PensionDanmark har investeret i Beatrice via fondene Copenhagen Infrastructure I og II. Og PensionDanmarks samlede investering i projektet forventes at blive omkring 2,8 mia. kr. fordelt på ca. 2 mia. kr. via Copenhagen Infrastructure I og ca. 0,8 mia. kr. via Copenhagen Infrastructure II.

Aug. 2015: Togudlejning - Storbritannien

PensionDanmark Alternative Investments investerer i den britiske togudlejningsvirksomhed Angel Trains. Virksomheden har en portefølje på ca. 4.500 togvogne – lokomotiver og vogne – som udlejes til de selskaber i Storbritannien, der håndterer togdriften. PensionDanmarks investering sker via et konsortium, der har erhvervet aktier i Angel Trains via infrastrukturforvalteren AMP Capital.

Juni 2015: Offshore vindmøllepark, Veja Mate, Tyskland

PensionDanmark investerer via CIPs to fonde, Copenhagen Infrastructure I og II i Veja Mate-projektet. Det er placeret i den tyske del af Nordsøen, ca 95 km fra kysten. Med 67 Siemens-tubiner, hver på 6.0 MW, får Veja Mate en total kapacitet på 402 MW, og er et af de større projekter, der i øjeblikket er under opførsel i Nordsøen. Offshore vindmølleparken er planlagt til at være fuldt operationel i 2017.

Nov. 2014: Biomassefyret kraftværk, Snetterton, England

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og PensionDanmark, der via fonden Copenhagen Infrastructure I har etableret selskabet BWSC PCL, opfører det biomassefyrede kraftværk Snetterton i England. Investeringen er samlet på 1,6 mia. kr., hvoraf PensionDanmark har en andel på 1,4 mia. kr. BWSC skal stå for opførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget over en 15-års periode. Det nye kraftværk skal efter planen være færdigbygget og klar til drift i foråret 2017. Kraftværket får en kapacitet på 44,2 MW, der svarer til forbruget for 82.000 husstande.

Nov. 2014: Offshore vindmøllepark ,Beatrice, Storbritannien

Via CIPs to fonde Copenhagen Infrastructure I og II invester PensionDanmark i den britiske offshore vindmølleprojekt Beatrice. 

Okt. 2014: Onshore vindmøllepark i Holland

PensionDanmark indgår i et lånekonsortium, som finansierer det hidtil største hollandske onshore vindprojekt NOP Agrowind. NOP Agrowind opfører 26 Enercon E-126 møller med en kapacitet på 195 MW, hvilket svarer til forbruget for godt 180.000 husstande.

Feb. 2014: Transmissionsnet, Dolwin 3, Tyskland

Managementselskabet Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) investerer i fællesskab med hollandske TenneT i transmissionsnettet Dolwin3, der skal transportere strøm til fastlandet fra en række havmølleparker i den tyske del af Nordsøen. Den samlede investering er på 2,9 mia. kr. Dolwin3 skal efter planen stå klar i 2017, og systemet får en samlet kapacitet på 900 MW.

Dec. 2013: Vindmølleparker, Borea, Storbritannien

PensionDanmark investerer via fonden Copenhagen Infrastructure I 1,35 mio. kr. i knap halvdelen af seks britiske vindmølleparker i Skotland og Wales. Parkerne har en samlet kapacitet på 273 MW. Ejerskab: 49 pct. Partner: Falck Renewables.

Nov. 2013: Naturgasanlæg ,Holland

PensionDanmark køber 40 pct. af naturgasanlægget Noordgastransport (NGT) for et beløb på 1,3 mia. kr. Anlægget leder naturgas fra felter i Nordsøen til forarbejdning i Holland. Investeringen er den første af sin art for et dansk pensionsselskab. Ejerskab: 40 pct. Partner: GDF Suez

Aug. 2013: Biomassefyret kraftværk ,Brigg, England

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og PensionDanmark etablerer via fonden Copenhagen Infrastructure I selskabet BWSC PLC, der skal opføre, eje og drive kraftværker i udlandet. Selskabets første investering på 1,4 mia. kr. er et nyt biomassefyret kraftværk (Brigg), der bliver opført i Lincolnshire i den østlige del af England. Kraftværket vil have en kapacitet på 40 MW og levere strøm til 70.000 husstande.

Okt. 2012: Onshore vindmølleparker, Elevate,  USA

PensionDanmark køber halvdelen af tre amerikanske vindmølleparker af den tyske energikoncern E.ON. (beløbet er ikke oplyst). De amerikanske onshore-vindmølleparker er beliggende i Texas og Pennsylvania. Parkerne har en samlet kapacitet på 433 MW og leverer strøm til 120.000 husstande. Ejerskab: 50 pct. Partner: E.ON.

Mar. 2011: Anholt Havmøllepark, Danmark

PensionDanmark investerer knap 4 mia. kr. i Anholt Havmøllepark. Det er PensionDanmarks største enkeltinvestering i vedvarende energi. Anholt Havmøllepark har en samlet kapacitet på 400 MW og leverer strøm til 400.000 husstande. Ejerskab: 30 pct. Partner: DONG Energy.

Sep. 2010: Nysted Havmøllepark, Danmark

PensionDanmark investerer 0,7 mia. kr. i Nysted Havmøllepark syd for Lolland. Det er første gang et pensionsselskab investerer direkte i infrastruktur indenfor dette område. Parken har en samlet kapacitet på 166 MW og leverer strøm til 140.000 husstande. Ejerskab: 50 pct. Partner: DONG Energy.

Herudover er der investeret i en række infrastrukturfonde med investeringer inden for transport (betalingsveje, havne, broer mv.), forsyningsvirksomheder (transmissions- og distributionsaktiver inden for el og gas mv.) og social infrastruktur (hospitaler, skoler mv.) i Europa og USA.