Offshore vindmøllepark, Veja Mate, Tyskland

Gennem CIP fonden Copenhagen Infrastructure II har Pensiondanmark investeret i det 402 MW tyske offshore vindprojekt Veja Mate.

Veja Mate-projektet er placeret i den tyske del af Nordsøen, ca 95 km fra kysten. Med 67 Siemens-tubiner, hver på 6.0 MW, får Veja Mate en total kapacitet på 402 MW, og er et af de større projekter, der i øjeblikket er under opførsel i Nordsøen. Offshore vindmølleparken er planlagt til at være fuldt operationel i 2017.

Projektets fulde anlægsbudget er EUR 1,9 mia og vil blive finansieret gennem en kombination af egenkapital, mezzaninlån og lån fra banker og eksportkreditagenturer.

Gennem fonden, Copenhagen Infrastructure II, yder Copenhagen Infrastructure Partners et mezzanin lån på EUR 250m, mens egenkapitalen bliver ydet af Siemens Project Ventures GmbH og Highland Group Holdings Ltd. 

PensionDanmark er den største investor i Copenhagen Infrastructure II, der tæller internationale investorer fra Norge, Sverige og England. Fonden lukkede i 2015 med et samlet tilsagn på 14,7 mia kr. fra i alt 19 finansielle investorer og er dermed en af Europas største infrastrukturfonde.  Den nye fond har fokus på investeringer i energiinfrastruktur i Nord- og Vesteuropa samt Nordamerika og har foretaget investeringer i biomassekraftværker og offshore vindmølleprojekter.

CIP’s første fond, Copenhagen Infrastructure I, blev etableret i 2012 på initiativ af PensionDanmark, der er fondens eneste investor. Fonden har på vegne af PensionDanmark investeret i vindmølleparker, biomassefyrede kraftværker og transmissionsnet.