Aktier

PensionDanmarks investeringer i børsnoterede aktier havde ultimo 2018 en værdi på 68 mia. kr. Udgangspunktet for investeringsuniverset er globalt og investeringerne er opdelt i to delporteføljer. 

 

Stabile aktier

Ca 25 pct. af aktieinvesteringerne er udskilt i en selvstændig portefølje, hvor der udelukkende investeres i såkaldt stabile aktier. Dvs. selskaber med en stabil og mindre konjunkturfølsom indtjening inden for primært produktion af basale føde- og drikkevarer samt medicin. De stabile aktier skal bidrage til at gøre PensionDanmark's aktieportefølje mere robust overfor perioder med tilbagegang i økonomien og uro i aktiemarkederne.

Balanceret aktieportefølje  

De resterende godt 75 pct. af aktieinvesteringerne er investeret mere bredt i de globale aktiemarkeder. Knap 30 pct. af PensionDanmarks investeringer i børsnoterede aktier varetages af eksterne forvaltere. Vi sigter mod at balancere aktieporteføljen ved at indgå samarbejde med forvaltere med en aktiv tilgang, men med forskellige investeringsfilosofier. 

Eksterne forvaltere

Aktieforvaltere Type  Website 
 Carnegie Asset Management  Global  www.carnegieam.dk
 Baillie Gifford  Global  www.bailliegifford.com
 Nordea Investment
 Management
 Global  www.nordea.com/im
 Duet  Afrikanske aktier  www.duetgroup.net
 Morgan Stanley  Global  www.morganstanley.com/im

Den resterende del forvaltes internt og består af et mix af aktivt forvaltede porteføljer og børsnoterede aktiefutures, som giver en enkel og billig eksponering til de toneangivende aktiemarkeder i USA, Europa og Asien.

PensionDanmarks børsnoterede aktieportefølje indeholder investeringer i omkring 800 forskellige selskaber. 

Kontakt

Søren Poulsen
Søren Poulsen

Head of Equities

+45 3374 8029
Niels Alsing
Niels Alsing

Senior Portfolio Manager

+45 3374 8082
Stephen J. Rammer
Stephen J. Rammer

Senior Portfolio Manager

+45 3385 6003
Karsten Victor Hornuff
Karsten Victor Hornuff

Senior Analyst

+45 3374 8068
Ebbe Matthiesen
Ebbe Matthiesen

Portfolio Manager

+45 3547 0039
Thomas Janik
Thomas Janik

Portfolio Manager

+45 3385 6099

Spørgsmål vedrørende aktieinvesteringer og social ansvarlighed