Formuesammensætning

Bestyrelsen i PensionDanmark fastlægger én gang årligt de overordnede rammer og retningslinjer for investeringerne, herunder udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning og risikoprofil.

Den faktiske formuesammensætning vil variere indenfor bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning første halvår 2018

Aktiv (i pct.) Medlemmer
under 41 år
Medlemmer
50 år
Medlemmer
65 år
Børsnoterede aktier 45,5 42,2 16,9
Kapitalfonde (Private Equity) 5,6 5,2 2,1
Aktier i alt 51,1 47,4 19,0

Erhvervsobligationer og lån

11,6 12,0 15,0
Kreditfonde m.v. 1,4 1,4 1,4
Emerging Market-obligationer 4,6 4,6 4,6
Højrenteobligationer og udlån i alt 17,6 18,0 21,0
Infrastruktur og vedvarende energi 10,0 10,0 10,0
Ejendomme 7,9 7,9 7,9
Stabile alternativer i alt 17,9 17,9 17,9
Indeksobligationer 4,0 3,9 3,0
Nominelle obligationer og direkte
udlån med høj sikkerhed
9,3 12,8 39,1
Obligationer og direkte udlån med
høj sikkerhed
13,3 16,7 42,0
Total

100

100 100