Formuesammensætning

Bestyrelsen i PensionDanmark fastlægger én gang årligt de overordnede rammer og retningslinjer for investeringerne, herunder udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning og risikoprofil.

Den faktiske formuesammensætning vil variere indenfor bestyrelsens fastlagte rammer, da der foretages en løbende tilpasning af investeringerne til udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Alderspuljernes sammensætning ultimo 2018

Aktiv (i pct.) Medlemmer
under 45 år
Medlemmer
55 år
Medlemmer
67 år
Børsnoterede aktier 43,3 33,7 15,4
Kapitalfonde (Private Equity) 5,9 4,7 2,3
Aktier i alt 49,2 38,4 17,7

Erhvervsobligationer og lån

12,1 13,3 15,5
Kreditfonde m.v. 2,0 2,0 2,0
Emerging Market-obligationer 4,9 4,9 4,9
Højrenteobligationer og udlån i alt 19,0 20,2 22,4
Infrastruktur og vedvarende energi 11,2 11,2 11,2
Ejendomme 9,1 9,1 9,1
Stabile alternativer i alt 20,3 20,3 20,3
Indeksobligationer 3,9 3,5 2,9
Nominelle obligationer og direkte
udlån med høj sikkerhed
7,6 17,6 36,7
Obligationer og direkte udlån med
høj sikkerhed
11,5 21,1 39,6
Total

100

100 100