Forretningstester

Er du en dygtig tester, og har du erfaring fra den finansielle branche? Så er du måske PensionDanmarks nye forretningstester, der kan medvirke til, at vi opnår endnu mere fokus på test og kvalitet.

PensionDanmark har en målsætning om at være pensionsselskabet med de højeste kundetilfredshed og de laveste administrationsomkostninger – udgangspunktet herfor er digitale værdiskabende platforme for både kunder og rådgivere. Vi arbejder derfor med optimerede og systemunderstøttede processer på et meget højt niveau. Vi ønsker samtidig at have en høj kvalitet og vil derfor styrke vores test- og kvalitetsteam.

Er du en dygtig tester, og har du erfaring fra den finansielle branche? Så er du måske PensionDanmarks nye forretningstester, der kan medvirke til, at vi opnår endnu mere fokus på test og kvalitet.

Stillingen

Du bliver en del af teamet Test- og kvalitetsstyring, der har ansvar for test og kvalitetsstyring af projekter og opgaver i PensionDanmark samt er med til at gennemføre test af it-systemerne, både egenudviklede og eksterne.

Teamet består af syv medarbejdere (inkl. dig selv) og en teamleder. Teamet er ét af fem teams i afdelingen IT og projekter. De fire øvrige teams dækker vores projektstyring, udvikling, processer og drift.

Dine opgaver

Som Forretningstester kommer du til at arbejde med opgaver, der er rettet mod vores projekter og release, og du får ansvar for at udarbejde testcases og gennemføre disse. Hertil vil opgaver som review af eksisterende testcases og dokumentation af gennemførte test være en del af dine ansvarsområder.

Eksempler på arbejdsområder:

 • Bidrage til sikring af at nødvendige testdata er til rådighed.
 • Gennemførelse af system- og brugertest samt regressionstest.
 • Sikre gode testspecifikationer og testcases internt i PensionDanmark.
 • Skrive og udføre review af testcases og testrapporter.
 • Bistå projekter med det nødvendige testarbejde.

Om dig

Du sidder i en lignende stilling, gerne i den finansielle branche og du besidder kompetencer, der kan matche nedenstående:

Du har erfaring med forretningstest og brugen af testværktøjer og kommer med en relevant baggrund, eksempelvis fra konsulentbranchen. Yderligere er du metodestærk og formår at anvende det rette værktøj, afhængig af opgavens kompleksitet og interessenter.

Du har en relevant uddannelsesbaggrund og dine erfaringer vægtes ligeledes højt.

Vores forventninger til dig er, at du:

 • har minimum fem års erfaring som tester/forretningstester
 • har erfaring med testbegreber og andre metoder til test
 • er ISTQB-foundation-certificeret
 • har teknisk forståelse og erfaring med testcases
 • har kendskab til Quality Center/ALM eller et lignende værktøj
 • har kendskab til JIRA/Confluence
 • har kendskab til i agile projekter
 • har høje kvalitetskrav til dit arbejde og tager ansvar for dine opgaver
 • er omstillingsparat og kan lide bevægelse i dine opgaver.

Gode udviklingsmuligheder og høje krav

Du tilbydes et job i et energisk team i en organisation i rivende udvikling. Der vil være gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte får stor indflydelse på løsning af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats. PensionDanmark er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Vil du vide mere?

Twins Recruitment er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Christina Juul Hansen på tlf. 4055 7030 eller på mail: cjh@twinsconsulting.dk.

Sådan gør du

Send din ansøgning og CV inden 27. oktober 2019 til cjh@twinsconsulting.dk mærket ”Forretningstester”. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.