Se ledige stillinger

Business Tester til PensionDanmark

Ansøgningsfrist 19. august 2022

Vi søger nye kollegaer til vores test- og kvalitetsteam. Er du allerede en dygtig tester med teknisk flair? Eller har du erfaring med pensionsprodukter, og er du interesseret i at være ”en af dem”, der tester pensionssystemer? Så vil vi gerne investere i dig og hjælpe med erfaringsopbygning inden for forretningstest og testcertificeringer. Hvis det lyder spændende, så er du måske PensionDanmarks nye Business Tester.

PensionDanmark har en målsætning om at være det pensionsselskab, som har den højeste kundetilfredshed og de laveste administrationsomkostninger. Udgangspunktet herfor er digitale værdiskabende platforme for både kunder og rådgivere. Vi arbejder derfor med optimerede og systemunderstøttede processer på et meget højt niveau. Vi ønsker samtidig at have en høj kvalitet og vil derfor styrke vores test- og kvalitetsteam.

Om jobbet

Du bliver en del af teamet Test og kvalitet, der har ansvar for test og kvalitetsstyring af projekter og opgaver inden for it både i forhold til eksternt- og egenudviklede systemer. Opgaverne kan for eksempel relatere sig til vores forretningssystemer så som vores medlemsrådgivningsapplikation, Call Center eller vores Pension.dk-løsning.

Teamet består af otte medarbejdere og en teamleder og er ét af fem teams i it-afdelingen. De fire øvrige teams dækker vores it-udvikling, it-systemer og it-arkitektur, it-processer samt it-drift og support.

Som Business Tester kommer du til at arbejde i et agilt DevOps-team på opgaver rettet mod vores projekter og releases. Vores releases indeholder blandt andet forskellige rettelser til vores systemer og løsninger samt projektleverancer. Du får ansvaret for testanalyse og kommer også til at udarbejde test cases. Herudover vil opgaver som review, nedbrydning af testopgaven, estimering og dokumentation af gennemførte test være en del af dine ansvarsområder. Du skal have lyst til sammen med dine kollegaer at deltage i aktiviteter som udarbejdelse af testskabeloner og være med til at sikre vidensdeling i teamet, og andre aktiviteter der hjælper med at modne og styrke området inden for test og kvalitet.

Eksempler på arbejdsområder:

 • Udføre testanalyse og nedbryde testen til et estimeringsniveau.
 • Sikre gode testspecifikationer og testcases internt i PensionDanmark.
 • Bidrage til sikring af at nødvendige testdata er til rådighed.
 • Gennemførelse af system-, bruger og regressionstest med fokus på gældendende lovgivning og PensionDanmarks interne forretningsregler.
 • Udføre review af testcases og testrapporter.
 • Bistå projekter i organisationen med det nødvendige testarbejde.
 • Deltage aktivt i at styrke områdets testmodenhed.

Om dig

Der kan være to veje til jobbet som Business Tester i PensionDanmark:

Du har erfaring med pensionsprodukter og har måske ”snuset” til test på forretningsprojekter, og syntes det var spændende. Du er klar til et retningsskifte til Business Tester, hvor du kan bruge din erfaring med pension, og hvor du kan lære mere om test og kvalitetsstyring. Du er nysgerrig og klar til at lære nyt.

Vores forventninger til dig er, at du:

 • har solid erfaring med pensionsprodukter fra arbejde som pensionssagsbehandler, kunderådgiver eller lignende
 • har minimum FOAK niveau 4 eller lignende uddannelse
 • er bekendt med reglerne i PBL på et grundlæggende niveau
 • kan omdanne din viden om pensionsprodukter og gældendende lovgivning fx PBL til relevante testscenarier.
 • har snuset til at teste i forbindelse med udviklingsprojekter
 • har hørt om forskellige testbegreber og metoder til test og vil lære mere.
 • er opsøgende og god til at tilegne dig ny viden 
 • har en analytisk tilgang til opgaven
 • er omstillingsparat og kan lide et dynamisk miljø.

Du er allerede tester med teknisk flair og har en analytiske tilgang til testopgaverne samt høje kvalitetskrav til dit arbejde. Du tager naturligt ejerskab og ansvar for dine opgaver. Herudover er du metodestærk og formår at anvende det rette værktøj afhængig af opgavens kompleksitet og interessenter.

Vores forventninger til dig er, at du:

 • har dokumenteret erfaring som tester/Business Tester
 • har erfaring med pensionsprodukter (en fordel men ikke et krav)
 • har kendskab til at teste i agile udviklingsprojekter
 • er ISTQB-foundation-certificeret
 • har kendskab til Quality Center/ALM, JIRA/Confluence eller et lignende værktøj
 • har en analytisk tilgang til testopgaven
 • har teknisk forståelse
 • har kendskab til agile projekter
 • er omstillingsparat og kan lide et dynamisk miljø.

Gode udviklingsmuligheder og høje krav

Du tilbydes job i et energisk team i en organisation i rivende udvikling. Der vil være gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

I PensionDanmark tror vi på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte får stor indflydelse på løsning af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats. PensionDanmark er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte test- og kvalitetschef Pia Würfel Calmann-Hinke på tlf. 5072 7351 eller på mail: PWCH@Pension.dk.