Se ledige stillinger
Image alternative text

Business Tester til PensionDanmark

Ansøgningsfrist 06. maj 2022

Er du en dygtig tester med viden om pensionsprodukter og interesse for test af pensionssystemer? Har du erfaring med at opbygge forretningstester samt teknisk forståelse for beskrivelse af testerne med henblik på automatisering? Så er du måske PensionDanmarks nye BusinessTester.

PensionDanmark har en målsætning om at være det pensionsselskab, som har den højeste kundetilfredshed og de laveste administrationsomkostninger. Udgangspunktet herfor er digitale værdiskabende platforme for både kunder og rådgivere. Vi arbejder derfor med optimerede og systemunderstøttede processer på et meget højt niveau. Vi ønsker samtidig at have en høj kvalitet og vil derfor styrke vores test- og kvalitetsteam.

Om jobbet

Du bliver en del af teamet Test- og kvalitetsstyring, der har ansvar for test og kvalitetsstyring af projekter og opgaver inden for it- og forretningsområdet i PensionDanmark – herunder både eksternt og egenudviklede systemer.

Teamet består af 13 medarbejdere og en teamleder og er et af fem teams i it-afdelingen. De fire øvrige teams dækker vores it -udvikling, it - systemer og arkitektur, processer samt it -drift og support

Som Business Tester kommer du til at arbejde i et DevOps team på opgaver rettet mod vores projekter og releases. Du får ansvaret for testanalyse og kommer til at udarbejde test cases og gennemføre disse. Herudover vil opgaver som review, nedbrydning af testopgaven, estimering og dokumentation af gennemførte test være en del af dine ansvarsområder. Du skal have lyst til sammen med dine kollegaer at deltage i aktiviteter, der hjælper med at modne og styrke området inden for test og kvalitet.

Eksempler på arbejdsområder:

 • Udføre testanalyse og nedbryde testen til et estimeringsniveau.
 • Belyse testdækningsgraden via testmetode.
 • Sikre gode testspecifikationer og testcases internt i PensionDanmark.
 • Bidrage til sikring af at nødvendige testdata er til rådighed.
 • Gennemførelse af system- og brugertester samt regressionstester.
 • Udføre review af testcases og testrapporter.
 • Bistå projekter i organisationen med det nødvendige testarbejde.
 • Deltage aktivt i at styrke områdets testmodenhed.

Om dig

Du er dygtig Business Tester, der har erfaring med pensionsprodukter og med at arbejde i et agilt udviklingsmiljø. Du kommer med en relevant baggrund, eksempelvis fra pensions- eller konsulentbranchen. Du skal have en analytiske tilgang til testopgaverne samt høje kvalitetskrav til dit arbejde, og du tager naturligt ejerskab og ansvar for dine opgaver. Yderligere er du metodestærk og formår at anvende det rette værktøj afhængig af opgavens kompleksitet og interessenter.

Vores forventninger til dig er, at du:

 • har fem til syv års erfaring som tester/business tester
 • har solid erfaring med pensionsprodukter
 • har kendskab til at teste i agile udviklingsprojekter
 • er ISTQB-foundation-certificeret
 • har erfaring med testbegreber og andre metoder til test
 • har kendskab til Quality Center/ALM, JIRA/Confluence eller et lignende værktøj
 • har en analytisk tilgang til testopgaverne
 • har teknisk forståelse
 • har kendskab til agile projekter
 • er omstillingsparat og kan lide at arbejde i et dynamisk miljø.

Gode udviklingsmuligheder og høje krav

Du tilbydes et job i et energisk team i en organisation i rivende udvikling. Der vil være gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte får stor indflydelse på løsning af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats. PensionDanmark er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte test- og kvalitetschef Pia Würfel Calmann-Hinke på tlf. 5072 7351 eller på mail: pwch@pension.dk