Se ledige stillinger

Intern revisor til PensionDanmark

Ansøgningsfrist 28. oktober 2021

Vil du arbejde med intern revision af væsentlige og risikofyldte områder? Kan du bruge din viden og ikke mindst din faglige nysgerrighed til at levere risikorettet og objektiv revision, som både bidrager med sikkerhed, rådgivning og indsigt til PensionDanmarks bestyrelse og forretning? Så kan vi tilbyde dig en udfordrende og spændende stilling som intern revisor i en virksomhed i rivende udvikling.

 

 

 

 

Om jobbet

Du bliver en del af teamet Intern Revision, der som uafhængig funktion med reference til vores bestyrelse har til opgave at revidere og rapportere om væsentlige og risikofyldte områder i PensionDanmark. Vi tilrettelægger revisionsaktiviteterne, så de bedst muligt understøtter PensionDanmarks mål og værdier, og så de bidrager med tillid og tryghed til operationelle såvel som finansielle områder i organisationen. Teamet består foruden dig af en revisionschef.

Som intern revisor skal du bl.a.:

  • bidrage til at udarbejde og vedligeholde en risikorettet revisionsplan samt et årshjul med revisionsaktiviteter
  • planlægge, udføre og rapportere på revisionsaktiviteter
  • foretage risikoidentifikation og teste kontroller
  • vurdere og rapportere om effektiviteten af kontrolmiljøet i forretningen
  • foretage stikprøvevis gennemgang af dokumentation
  • dokumentere revisionsarbejdet og udarbejde revisionsrapporter
  • bidrage til at vedholde og udvikle revisionsmetodik i intern revision
  • koordinere med ekstern revision om revisionen af PensionDanmarks årsregnskaber.

Du får et afvekslende job med en bred kontaktflade og berøring med mange risiko- og revisionsområder på tværs af hele organisationen.

Der stilles store krav til den finansielle sektor og til intern revision, og en høj grad af kompleksitet og løbende forandringer på området stiller krav til, at intern revision er på forkant med udviklingen. Du vil derfor løbende have mulighed for at sætte dit eget præg på funktionen og ikke mindst på, hvordan vi i fremtiden arbejder med intern revision i PensionDanmark, således at vi altid er på forkant med udviklingen.  

Om dig

Du er uddannet cand.merc.aud. eller lignende og har fx 3-5 års erfaring fra revisionsbranchen eller fra en anden stilling i den finansielle sektor.  

Du er fagligt nysgerrig og har gode analytiske evner, som du formår at omsætte i det praktiske revisionsarbejde. Du kan både sikre en høj grad af struktur og kvalitet i arbejdet, ligesom du både kan gå i detaljen og holde fokus på helheden i dit arbejde.  

Som intern reviser er det vigtigt, at du har gode sociale kompetencer, og at du er god til at kommunikere, uanset om det er med specialister, ledere eller andre interessenter. Samtidig skal du kunne stå ved dine holdninger og vurderinger samt kunne hvile i af og til at skulle udfordre organisationen.

Stillingen vil indeholde tæt samarbejde og sparring med vores interne revisionschef, men det er samtidig også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt i dagligdagen i forhold til de enkelte revisionsopgaver.

Hvad kan vi tilbyde dig

Du får et job i en organisation i rivende udvikling og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

PensionDanmark er en moderne arbejdsplads med en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces. Vi har længe været en digital frontrunner i sektoren, og bæredygtighed er en central del af vores DNA. Vi tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte har stor indflydelse på løsning af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats.

Lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte intern revisionschef Morten Jarlbo på e-mail mja@pension.dk eller på tlf. 2220 2107. Du kan også læse mere om PensionDanmark på pensiondanmark.com.