Se ledige stillinger

Proceskonsulent søges til PensionDanmarks økonomiområde

Ansøgningsfrist 01. september 2022

Er du en dygtig og forretningsorienteret proceskonsulent? Har du erfaring fra den finansielle sektor? Kan du bidrage til, at vi opnår endnu mere fokus på Process Excellence? Så er du måske vores nye proceskonsulent.

PensionDanmark har en målsætning om at være det pensionsselskab, som har den højeste kundetilfredshed og de laveste administrationsomkostninger. Vi anvender derfor optimerede og systemunderstøttede processer, samt digitale platforme, som skaber høj værdi for både vores medlemmer, virksomheder og kollegaer. Vi søger nu en dygtig proceskonsulent til at styrke procesområdet inden for PensionDanmarks økonomiområde yderligere. Hvis det lyder interessant, så læs mere nedenfor!

Teamet 'Projekter og processer'

Teamets ansvarsområde ligger inden for processer og projektledelse. Vi er oftest med helt fra den spæde start i større projektforløb eller ved mindre projekter, og processerne er oftest bærende ifm. foranalyse og kravspecifikationer ved projekter og i dagligdagen. Teamet er med til at sikre, at forretningsområderne har den fornødne procesmodenhed, og at de har fokus på deres processer samt den tilhørende dokumentation. Vi er bindeleddet mellem IT og de forskellige forretningsområder inden for økonomiområdet, når det kommer til processer, og der arbejdes målrettet med konceptet Process Excellence for at sikre, at processerne altid er opdaterede og optimerede.

Teamet består pt. af en teamleder og en ekstern proceskonsulent, som der søges en erstatning for. Teamet dækker over rollerne proceskonsulent samt projektleder og er en del afdelingen Økonomisk Styring med direkte reference til Chief Financial Officer (CFO).

Dine opgaver

Som proceskonsulent kommer du primært til at arbejde med udviklings- og vedligeholdelsesopgaver inden for forretningsområdet Økonomisk Styring, som består af Koncernregnskab, Aktuarfunktionen, Risikostyring, Investeringsperformance, Intern Service, HR samt vores back office-funktion til investeringsafdelingen. Som proceskonsulent skal du sikre, at forretningsområdernes processer er opdaterede og dokumenteret korrekt, ligesom du løbende skal lave reviews af udvalgte processer. Desuden vil der være en del udviklingsopgaver, hvor processer enten skal redesignes eller skabes fra bunden. Fælles for vedligeholdes- og udviklingsopgaverne er, at de alle er forskelligartede, har varierende kompleksitet og har fokus på optimering.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Medvirke til vedligeholdelse af økonomiområdets proceslandskab.
 • Modellere og beskrive forretnings- og systemprocesser.
 • Gennemføre og styre workshops, både i forhold til kortlægning af nye samt tilpasning af de eksisterende processer.
 • Udføre procesreviews, håndtere koordinering af disse, samt de efterfølgende opgaver.
 • Håndtere administrative opgaver i relation til procesområdet.
 • Holde fokus på processer der skal reviewes og sikre, at relevante interessenter inddrages i opgaven.
 • Deltage i projekter i de forskellige forretningsområder med procesarbejde.
 • Medvirke til løbende afvikling af årshjul og håndhævelse af governance inden for procesområdet.

Om dig

Du har som minimum tre års erfaring fra en lignende stilling og gerne fra den finansielle sektor. Du har primært erfaring med procesarbejde såsom diagrammering og dokumentation af processer og sekundært med arbejdsinstrukser og forretningsgange. Du er desuden optaget af at anvende de rigtige metoder og de rette værktøjer afhængig af opgavens kompleksitet og interessenter.

Det vil desuden være en fordel, hvis du i kraft af din uddannelse eller tidligere ansættelser har erfaring med projektarbejde eller projektforståelse.  

Vores forventninger til dine faglige egenskaber er, at du:

 • har erfaring med generelt procesarbejde
 • har erfaring med afholdelse af workshops med en eller flere interessenter
 • har erfaring med modellering og beskrivelse af processer
 • har erfaring med optimering af processer
 • kan drive og tage ansvar for procesopgaver i projekter, som er stillet fra forskellige opdragsgivere i forskellige ledelseslag
 • kan arbejde struktureret og følge en plan samt de fastlagte prioriteter af opgaver
 • formår at kommunikere professionelt på alle niveauer.

Vores forventninger til dine personlige egenskaber er, at du:

 • kan skabe gode varige relationer til interessenterne
 • kan arbejde selvstædigt
 • er en teamplayer
 • har humoristisk sans
 • har empati.

Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til dokumentationsværktøjet Qualiware eller lignende enterprise arkitektur-værktøjer.

Gode udviklingsmuligheder og høje krav

Du tilbydes job i et spændende og ledelsesmæssigt prioriteret team i en organisation i rivende udvikling. Der vil være gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte får stor indflydelse på løsning af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats. PensionDanmark er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Implementation Manager H.P. Jensen på telefon 2424 8892 eller e-mail hpj@pension.dk.