Specialister til aktieteam

PensionDanmarks investeringsaktiver har passeret 220 mia. kr. og vil i de kommende år vokse kraftigt. Derfor har vi løbende behov for at styrke vores investeringsfunktion med højt kvalificerede investeringsmedarbejdere, som har lyst til at blive en del af et stærkt team med en målsætning om at levere formueforvaltning af høj, international standard. PensionDanmark søger derfor to nye specialister til vores aktieteam.

Aktieteamet har ansvaret for forvaltningen af PensionDanmarks børsnoterede aktieportefølje på godt 80 mia. kr. Omkring to tredjedele forvaltes internt, mens resten varetages af udvalgte eksterne forvaltere. Aktieteamet forvalter blandt andet to globale porteføljer med fokus på henholdsvis globale kvalitetsselskaber samt selskaber med en stabil og robust indtjening. Det er til disse to porteføljer og til arbejdet med de eksterne forvaltere, at vi søger to nye Portfolio Managers.

Portfolio Manager

Dit primære arbejdsområde vil være deltagelse i udvælgelse og overvågning af vores eksterne aktieforvaltere. Herudover vil du blive inddraget i forvaltningen af PensionDanmarks portefølje af stabile aktier.

Senior Portfolio Manager

Du vil få ansvaret for den daglige forvaltning af PensionDanmarks globale aktieportefølje af kvalitetsaktier, som har en regnskabsanalytisk og datatung investeringsproces. Derudover vil du skulle understøtte det generelle arbejde med at udvikle og forbedre aktieteamets porteføljestyringsværktøjer.

De ideelle kandidater

Ideelt har du nogle års erfaring fra en tilsvarende stilling og en relevant uddannelse på kandidatniveau (cand.polit., cand.oecon., eller lignende). Desuden har du en stærk interesse for investering, er analytisk skarp, har høje kvalitetskrav til dit arbejde samt tager naturligt ejerskab og ansvar for dine opgaver. 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Du tilbydes et job med betydelige udviklingsmuligheder i en organisation i rivende udvikling. Vi har et ambitiøst og professionelt investeringsmiljø med investeringer i både de børsnoterede aktie- og rentemarkeder samt i en række alternative aktivklasser. Lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer. 

PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte får stor indflydelse på løsningen af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats. PensionDanmark er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Ansøgning

Copenhagen Search Partners er rekrutteringspartner på stillingerne. Har du spørgsmål til de to stillinger er du derfor meget velkommen til at kontakte Thomas Lund på tlf. 27 87 60 04 eller på mail: tlu@cspartners.dk.

Tiltrædelse er snarest muligt og der afholdes samtaler løbende. Send derfor din ansøgning og  CV snarest ved at følge dette link: https://form.jotformeu.com/CSpartners/specialistertilaktieteam.  

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.