Portfolio Manager til kreditteamet i PensionDanmark

PensionDanmarks investeringsaktiver har passeret 220 mia. kr. og vil også i de kommende år vokse betydeligt. Derfor har vi løbende behov for at styrke vores investeringsfunktion med højt kvalificerede investeringsmedarbejdere, som vil blive en del af et stærkt team, der leverer formueforvaltning af høj international standard.

Kreditteamet varetager alle investeringer i den mere likvide del af kreditområdet – herunder investment grade, high yield, emerging market obligationer samt sikrede banklån og CLO’er. Investeringerne foretages både internt af PensionDanmarks kreditteam samt ved brug af eksterne forvaltere. Vores vision på kreditområdet er at levere kreditforvaltning af høj international klasse.

Vi anvender intern forvaltning, hvor dette giver bedst værdi for vores medlemmer, men anvender også en høj grad af ekstern forvaltning. I din rolle som Portfolio Manager forventes du at bidrage til både den interne kreditforvaltning og til, at vi finder de bedste forvaltere til den eksternt forvaltede del af PensionDanmarks kreditinvesteringer.

Om jobbet

Kreditteamet består i dag af tre højt specialiserede og engagerede investeringsmedarbejdere. Dit primære fokus vil være på vores mere opportunistiske internt forvaltede investeringer i specielt high yield og CLO’er. Derudover vil du få ansvaret for vores brug af eksterne forvaltere på området for sikrede banklån som et naturligt overlap til CLO-området. Endeligt vil du spille en central rolle i at anvende og videreudvikle analyseværktøjer, herunder systematisering af kredit- og investeringsprocesser.

Om dig

Vi forventer, at du har en relevant teoretisk økonomisk uddannelse på kandidatniveau (cand.merc., cand.polit., cand.oecon. eller lignende), og at dine resultater på studiet er blandt de bedste. Den ideelle kandidat har nogle års erfaring fra en investeringsvendt funktion i den finansielle sektor. Hvis du har haft berøring med CLO’er og sikrede banklån vil det være en fordel, men det er ikke et krav.

Du har en stor interesse for - og indsigt i - finansielle forhold og forståelse for regnskabsanalyse. Du stiller høje kvalitetskrav til dit arbejde, og tager naturligt ansvar for dine opgaver. Derudover er du erfaren bruger af Excel og er ikke fremmed over for VBA.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Du tilbydes et job med gode udviklingsmuligheder i en organisation i rivende udvikling. Vi har et ambitiøst og professionelt investeringsmiljø med investeringer i både de børsnoterede markeder samt i en række alternative aktivklasser.

PensionDanmarks kreditteam har med succes opbygget en række internt forvaltede porteføljer på kreditområdet og vi forventer at fortsætte ad den vej, hvilket giver spændende faglige udviklingsmuligheder for teamets medarbejdere. Lønpakken vil være konkurrencedygtig og afspejle dine kvalifikationer.

PensionDanmark tror på, at de bedste resultater opnås ved gensidig tillid, samarbejde og en fælles indsats. Vi lægger vægt på, at den enkelte får stor indflydelse på løsningen af egne opgaver. Omvendt stiller vi også høje krav til den enkeltes indsats. PensionDanmark er præget af en uformel omgangstone og en hurtig og effektiv beslutningsproces.

Ansøgning

Copenhagen Search Partners er rekrutteringspartner på stillingen. Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte partner Thomas Lund på 27 87 60 04 eller tlu@cspartners.dk. Læs mere om PensionDanmark på pensiondanmark.com. Du ansøger ved at klikke på dette link.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven.