Aflønningsudvalg

PensionDanmarks bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik og nedsat et aflønningsudvalg, der bl.a. overvåger at aflønningspolitikken overholdes.

Oplysninger om aflønningspolitikken fremgår af redegørelse for aflønning i PensionDanmark.

Peter Engberg Jensen

Peter Engberg Jensen

Professionelt bestyrelsesmedlem, Formand for Risiko- og Revisionsudvalget

Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen PFA INVEST

Bestyrelsesformand, Finansiel Stabilitet A/S

Bestyrelsesmedlem, Den Sociale Kapitalfond

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

 

 

Per Christensen

Per Christensen

Formand for bestyrelsen, Forbundsformand

3F Fagligt Fælles Forbund

Medlem 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Bestyrelsesformand, Arbejdernes Landsbank

Medlem, ATP’s Repræsentantskab

Formand for PensionDanmarks bestyrelse siden 2014