Årsrapport 2016

Årsrapporten for 2016 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 12,8 mia. kr.Investeringsafkastet blev på 13,0 mia. kr.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast på over 7 pct. før skat.
  • Udbetalinger udgjorde 6,9 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 289 kr. pr. medlem.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 21,8 mia. kr. til i alt 221,5 mia. kr.
Hoved- og nøgletal 2016 2015
Indbetalinger, mia. kr. 12,8 12,1
Afkast af investeringsaktiver, før skat, mia. kr. 13,0 7,1
Udbetalinger, mia. kr. 6,9 5,9
Forsikringsmæssige driftsomkostninger mia. kr. -0,22 -0,05
Årets resultat, mia. kr. 0,22 0,18
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, mia. kr. 193,0 176,3
Egenkapital mia. kr. 3,7 3,8
Balance, mia. kr. 221,5 199,8
Omkostningsnøgletal    
Omkostninger i kr. pr forsikret 289 305
Forrentningsnøgletal    
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 5,8 4,9
Afkast    
Afkast før skat, pct. alder 40 7,1 5,2
Afkast før skat, pct. alder 65 7,3 3,0
Solvensnøgletal    
Solvensdækning pct. 378 357
Medlemmer    
Antal medlemmer, ultimo 695.000 684000