Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 13,6 mia. kr.Investeringsafkastet blev på 16,6 mia. kr.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast på 6,9 pct. før skat for 65-årige og 9,9 pct. før skat for 40-årige.
  • Udbetalinger udgjorde 7,8 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 298 kr. pr. medlem.
Hoved- og nøgletal 2017 2016
Indbetalinger, mia. kr. 13,6 12,8
Afkast af investeringsaktiver, før skat, mia. kr. 16,6 13,0
Udbetalinger, mia. kr. 7,8 6,9
Forsikringsmæssige driftsomkostninger mia. kr. -0,23 -0,22
Årets resultat, mia. kr. 0,42 0,22
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, mia. kr. 212,4 193,0
Egenkapital mia. kr. 4,2 3,7
Balance, mia. kr. 233,2 221,5
Omkostningsnøgletal    
Omkostninger i kr. pr forsikret 298 289
Forrentningsnøgletal    
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 10,7 5,8
Afkast    
Afkast før skat, pct. alder 40 9,9 7,1
Afkast før skat, pct. alder 65 6,9 7,3
Solvensnøgletal    
Solvensdækning pct. 418 378
Medlemmer    
Antal medlemmer, ultimo 713.000 695.000