Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 14,2 mia. kr.Investeringsafkastet blev på -3,2 mia. kr.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast på -2,6 pct. før skat
  • for 40-årige og 0,2 pct. før skat for 65-årige.
  • Udbetalinger udgjorde 8,2 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 301 kr. pr. medlem.
Hoved- og nøgletal 2018 2017
Indbetalinger, mia. kr. 14,2 13,6
Afkast af investeringsaktiver, før skat, mia. kr. -3,2 16,6
Udbetalinger, mia. kr. 8,2 7,8
Forsikringsmæssige driftsomkostninger mia. kr. -0,24 -0,23
Årets resultat, mia. kr. 0,11 0,42
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, mia. kr. 213,6 212,4
Egenkapital mia. kr. 4,3 4,2
Balance, mia. kr. 235,9 233,2
Omkostningsnøgletal    
Omkostninger i kr. pr forsikret 301 298
Forrentningsnøgletal    
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 3,0 10,7
Afkast    
Afkast før skat, pct. alder 40 -2,6 9,9
Afkast før skat, pct. alder 65 0,2 6,9
Solvensnøgletal    
Solvensdækning pct. 424 418
Medlemmer    
Antal medlemmer, ultimo 732.000 713.000

Se hele årsrapporten 2018
Se hele årsrapporten 2018 fra PensionDanmark Holding.
Se metodebeskrivelse for opgørelse af AOK og ÅOP for 2018.
Se redegørelse for aflønning i PensionDanmark.