Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 14,2 mia. kr.Investeringsafkastet blev på -3,2 mia. kr.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast på -2,6 pct. før skat
  • for 40-årige og 0,2 pct. før skat for 65-årige.
  • Udbetalinger udgjorde 8,2 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 301 kr. pr. medlem.
Hoved- og nøgletal 2018 2017
Indbetalinger, mia. kr. 14,2 13,6
Afkast af investeringsaktiver, før skat, mia. kr. -3,2 16,6
Udbetalinger, mia. kr. 8,2 7,8
Forsikringsmæssige driftsomkostninger mia. kr. -0,24 -0,23
Årets resultat, mia. kr. 0,11 0,42
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, mia. kr. 213,6 212,4
Egenkapital mia. kr. 4,3 4,2
Balance, mia. kr. 235,9 233,2
Omkostningsnøgletal    
Omkostninger i kr. pr forsikret 301 298
Forrentningsnøgletal    
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 3,0 10,7
Afkast    
Afkast før skat, pct. alder 40 -2,6 9,9
Afkast før skat, pct. alder 65 0,2 6,9
Solvensnøgletal    
Solvensdækning pct. 424 418
Medlemmer    
Antal medlemmer, ultimo 732.000 713.000

Se hele årsrapporten 2018
Se hele årsrapporten 2018 fra PensionDanmark Holding.