Risiko- og Revisionsudvalg

 

Risiko- og Revisionsudvalget er nedsat af bestyrelsen til at overvåge regnskabs-og revisionsprocesser og risikostyring. Udvalget består af en formand og fire medlemmer. Alle medlemmer er del af PensionDanmarks bestyrelse.

Formanden for Risiko- og Revisionsudvalget, Peter Engberg Jensen, opfylder Finanstilsynets krav til kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision og er uafhængig af PensionDanmark.

Peter Engberg Jensen

Peter Engberg Jensen

Professionelt bestyrelsesmedlem, Formand for Risiko- og Revisionsudvalget

Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen PFA INVEST

Bestyrelsesformand, Finansiel Stabilitet A/S

Bestyrelsesformand, Odrup Gymnasium

Bestyrelsesmedlem, Den Sociale Kapitalfond

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

 

 

Per Christensen

Per Christensen

Formand for bestyrelsen, Forbundsformand

3F Fælles Fagligt Forbund

Medlem, LOs daglige ledelse og hovedbestyrelse

Bestyrelsesformand, Arbejdernes Landsbank

Medlem, ATP’s Repræsentantskab

Næstformand, AKF Holding

Formand af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Karsten Dybvad

Karsten Dybvad

Næstformand for bestyrelsen, Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformand, Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem, PFA Pension og PFA Holding

Medlem, BUSINESSEUROPE

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011

Jørgen Juul Rasmussen

Jørgen Juul Rasmussen

Forbundsformand

Dansk El-Forbund

Medlem, LOs daglige ledelse og hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem, ATP

Medlem, Arbejdernes Landsbank Repræsentantskab

Bestyrelsesmedlem, CO Industri 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011

Lars Storr-Hansen

Lars Storr-Hansen

Adm. direktør

Dansk Byggeri

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2008