Risiko- og Revisionsudvalg

 

Risiko- og Revisionsudvalget er nedsat af bestyrelsen til at overvåge regnskabs-og revisionsprocesser og risikostyring. Udvalget består af en formand og fire medlemmer. Alle medlemmer er del af PensionDanmarks bestyrelse.

Formanden for Risiko- og Revisionsudvalget, Peter Engberg Jensen, opfylder Finanstilsynets krav til kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision og er uafhængig af PensionDanmark.

Peter Engberg Jensen

Peter Engberg Jensen

Professionelt bestyrelsesmedlem, Formand for Risiko- og Revisionsudvalget

Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen PFA INVEST

Bestyrelsesformand, Finansiel Stabilitet A/S

Bestyrelsesmedlem, Den Sociale Kapitalfond

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

 

 

Per Christensen

Per Christensen

Formand for bestyrelsen, Forbundsformand

3F Fagligt Fælles Forbund

Medlem 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Bestyrelsesformand, Arbejdernes Landsbank

Medlem, ATP’s Repræsentantskab

Formand for PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Lars Storr-Hansen

Lars Storr-Hansen

Næstformand for bestyrelsen, adm. direktør

Dansk Byggeri

Bestyrelsesmedlem, Fonden Pension for Selvstændige

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2008

Jørgen Juul Rasmussen

Jørgen Juul Rasmussen

Forbundsformand

Dansk El-Forbund

Medlem, FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Medlem, ATP's Repræsentantskab 

Medlem, Arbejdernes Landsbank Repræsentantskab

Bestyrelsesmedlem, CO Industri 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011