Rapporter om solvens og finansiel situation

PensionDanmark udsender årligt en rapport om solvens og finansiel situation.

I henhold til Solvens II-reglerne skal selskabet en gang årligt udarbejde en rapport om solvens og finansiel situation, der indeholder en beskrivelse af virksomheden og de opnåede resultater, risikoprofilen samt solvensforhold. Herudover skal rapporten indeholde en sammenfatning, som skal være forståelig for forsikringstagerne.

Solvensrapporter for PensionDanmark

2018

2017

2016


Rapporteringsskemaer for PensionDanmark

2018

2017

 

Solvensrapporter for PensionDanmark Holding

2018

2017

2016


Rapporteringsskemaer for PensionDanmark Holding

2018

2017