Ny rapport om solvens og finansiel situation

Nye regler kræver, at PensionDanmark årligt udsender en rapport om solvens og finansiel stabilitet.

I henhold til de nye Solvens II-regler skal selskabet en gang årligt udarbejde en rapport om solvens og finansiel stabilitet. Rapporten skal godkendes – men ikke underskrives – af bestyrelsen. Rapporten skal senest med udgangen af uge 20 offentliggøres på selskabets hjemmeside. Rapporten er udarbejdet i henhold til en EU-forordning og skal indeholde en beskrivelse af virksomheden, af de opnåede resultater, af risikoprofilen, af værdiansættelsesprincipperne og af kapitalplanlægningen. Herudover skal rapporten indeholde en sammenfatning, som skal være forståelig for forsikringstagerne.

Læs hele solvensrapporten for PensionDanmark A/S 2016 her.

Læs hele solvensrapporten for PensionDanmark Holding 2016 her.