Rapporter om solvens og finansiel situation

PensionDanmark udsender årligt en rapport om solvens og finansiel situation.

I henhold til Solvens II-reglerne skal selskabet en gang årligt udarbejde en rapport om solvens og finansiel situation. Rapporten er udarbejdet i henhold til en EU-forordning og skal indeholde en beskrivelse af virksomheden, af de opnåede resultater, af risikoprofilen, af værdiansættelsesprincipperne og af kapitalplanlægningen. Herudover skal rapporten indeholde en sammenfatning, som skal være forståelig for forsikringstagerne.

Læs hele solvensrapporten for PensionDanmark 2017 her.

Læs rapporteringsskemaer for PensionDanmark 2017 her

Læs hele solvensrapporten for PensionDanmark Holding 2017 her.

Læs rapporteringsskemaer for PensionDanmark Holding 2017 her

Læs hele solvensrapporten for PensionDanmark A/S 2016 her.

Læs hele solvensrapporten for PensionDanmark Holding 2016 her.