Regulering og vedtægter

PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af lov om finansiel virksomhed § 307. Selskabets formål er at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som livsforsikringsselskab indenfor forsikringsklasserne I (Almindelige livsforsikring) og III (Forsikring knyttet til investeringsfonde).

PensionDanmark ejes af PensionDanmark Holding A/S, som ejes af de fagforbund og arbejdsgiverforeninger, der som parter i kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked har truffet beslutning om, at PensionDanmark skal administrere livsforsikrings- og pensionsordninger til lønmodtagere omfattet af parternes kollektive overenskomster.

PensionDanmark er under tilsyn af Finanstilsynet.

Redegørelse fra Finanstilsynet 

Finanstilsynests redegørelse fra den seneste ordinære inspektion hos PensionDanmark i 2013.

PensionDanmarks kommentarer til Finanstilsynets redegørelse

Vedtægter og indkaldelser

Vedtægter for PensionDanmark AS

Den ordinære generelforsamling for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab og for PensionDanmark Holding A/S holdes d. 26. marts 2019 jf. indkaldelserne her og her.