Bestyrelsen

Bestyrelsen for PensionDanmark består af i alt 16 medlemmer – heraf ét særligt sagkyndigt medlem, der er formand for risiko- og revisionsudvalget. Organisationerne bag PensionDanmark lægger vægt på en bred repræsentation af overenskomstparterne i bestyrelsen for at sikre ejerskab, indsigt og indflydelse. Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen for PensionDanmark Holding A/S.

Per Christensen

Per Christensen

Formand for bestyrelsen, Forbundsformand

3F Fagligt Fælles Forbund

Medlem 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Bestyrelsesformand, Arbejdernes Landsbank

Medlem, ATP’s Repræsentantskab

Formand for PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Lars Storr-Hansen

Lars Storr-Hansen

Næstformand for bestyrelsen, adm. direktør

Dansk Byggeri

Bestyrelsesmedlem, Fonden Pension for Selvstændige

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2008

Morten Andersen

Morten Andersen

Borgmester

Nordfyns Kommune, Kommunernes Landsforening

Indehaver, Enghavegaard ApS

Formand, Beredskabskommissionen

Bestyrelsesformand, Fynbus

Bestyrelsesmedlem, Trafikselskaberne i Danmark

Bestyrelsesmedlem, Nordfyns Erhvervsselskab A/S

Bestyrelsesmedlem, Hans Christian Andersen Airport

Medlem, Vækstforum Syddanmark

Medlem, KL's repræsentantskab

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Lydia Callesen

Lydia Callesen

Gruppeformand

3F Den Offentlige Gruppe

Claus von Elling

Claus von Elling

Gruppeformand

3F Byggegruppen

Niels Jørgen Hansen

Niels Jørgen Hansen

Adm. direktør

TEKNIQ

Bestyrelsesformand, Sjællandske Medier A/S

Næstformand, Fonden Pension for Selvstændige 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 1992. Næstformand i bestyrelsen 2014-2018
Peter Kaae Holm

Peter Kaae Holm

Bestyrelsesformand, Jordbrugets Kompetencefond

3F Den Grønne Gruppe

Medlem, 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesformand, Mejeriindustriens Uddannelsesfond

Bestyrelsesformand, Anlægsgartnerfagets Kompetencefond

Bestyrelsesformand, Jordbrugets Kompetencefond

Bestyrelsesmedlem, Rørvig Centret A/S

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2017

 

 

Peter Engberg Jensen

Peter Engberg Jensen

Professionelt bestyrelsesmedlem, Formand for Risiko- og Revisionsudvalget

Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen PFA INVEST

Bestyrelsesformand, Finansiel Stabilitet A/S

Bestyrelsesmedlem, Den Sociale Kapitalfond

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

 

 

Gert Rinaldo Jonassen

Gert Rinaldo Jonassen

Ordførende direktør

Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsesformand, Bankernes EDB Central

Næstformand, LR Realkredit A/S

Næstformand, Finanssektorens Uddannelsescenter (FU)

Bestyrelsesmedlem, Kooperationen

Bestyrelsesmedlem, Landsdækkende Banker

Rådsmedlem, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2013

Tina Møller Madsen

Tina Møller Madsen

Gruppeformand

3F Privat Service, Hotel & Restauration

Medlem, 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, FH's hovedbestyrelse

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2007

Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen

Adm. direktør

Dansk Erhverv

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2018

John Nielsen

John Nielsen

Forbundsformand

Serviceforbundet

Medlem, FH’s hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem, CO Industri

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2018

Jørgen Juul Rasmussen

Jørgen Juul Rasmussen

Forbundsformand

Dansk El-Forbund

Medlem, FH's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Medlem, ATP's Repræsentantskab 

Medlem, Arbejdernes Landsbank Repræsentantskab

Bestyrelsesmedlem, CO Industri 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011

Lars Sandahl Sørensen

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør

Dansk Industri

Jan Villadsen

Jan Villadsen

Gruppeformand

3F Transportgruppen

Medlem, 3F's Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, FH's hovedbestyrelse

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2008

Katia Østergaard

Katia Østergaard

Adm. direktør

HORESTA

Medlem af repræsentantskabet, Realdania

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011