Bestyrelsen

Bestyrelsen for PensionDanmark består af i alt 16 medlemmer – heraf ét særligt sagkyndigt medlem, der er formand for risiko- og revisionsudvalget. Organisationerne bag PensionDanmark lægger vægt på en bred repræsentation af overenskomstparterne i bestyrelsen for at sikre ejerskab, indsigt og indflydelse. Bestyrelsen er sammenfaldende med bestyrelsen for PensionDanmark Holding A/S.

Per Christensen

Per Christensen

Formand for bestyrelsen, Forbundsformand

3F Fælles Fagligt Forbund

Medlem, LOs daglige ledelse og hovedbestyrelse

Bestyrelsesformand, Arbejdernes Landsbank

Medlem, ATP’s Repræsentantskab

Næstformand, AKF Holding

Formand af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Karsten Dybvad

Karsten Dybvad

Næstformand for bestyrelsen, Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformand, Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem, PFA Pension og PFA Holding

Medlem, BUSINESSEUROPE

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011

Morten Andersen

Morten Andersen

Borgmester

Nordfyns Kommune, Kommunernes Landsforening

Indehaver, Enghavegaard ApS

Formand, Beredskabskommissionen

Formand, Trafikselskaberne i Danmark

Bestyrelsesformand, Fynbus

Medlem, Vækstforum Syddanmark

Medlem, KLs repræsentantskab

Bestyrelsesmedlem, Nordfyns Erhverv og Turisme

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

Niels Jørgen Hansen

Niels Jørgen Hansen

Adm. direktør

TEKNIQ

Direktør, El-installatørenes Forening – ELFO (1989-2001)

Bestyrelsesformand, Sjællandske Medier A/S

Bestyrelsesmedlem, Fonden Pension for Selvstændige 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 1992. Næstformand i bestyrelsen 2014-2018
Peter Kaae Holm

Peter Kaae Holm

Bestyrelsesformand, Jordbrugets Kompetencefond

3F Den Grønne Gruppe

Medlem, 3Fs Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Bestyrelsesformand, Mejeriindustriens Uddannelsesfond

Bestyrelsesformand, Anlægsgartnerfagets Kompetencefond

Bestyrelsesformand, Jordbrugets Kompetancefond

Bestyrelsesmedlem, Rørvig Centret A/S

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2017

 

 

Peter Engberg Jensen

Peter Engberg Jensen

Professionelt bestyrelsesmedlem, Formand for Risiko- og Revisionsudvalget

Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen PFA INVEST

Bestyrelsesformand, Finansiel Stabilitet A/S

Bestyrelsesformand, Odrup Gymnasium

Bestyrelsesmedlem, Den Sociale Kapitalfond

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2014

 

 

Gert Rinaldo Jonassen

Gert Rinaldo Jonassen

Ordførende direktør

Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsesformand, Bankernes EDB Central

Næstformand, LR Realkredit A/S, Finanssektorens Uddannelsescenter

Bestyrelsesmedlem, Landsdækkende Banker

Rådsmedlem, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2013

Kim Lind Larsen

Kim Lind Larsen

Gruppeformand

3F Byggegruppen

Medlem, 3Fs Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, LOs hovedbestyrelse

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2013

Ellen K. Lykkegård

Ellen K. Lykkegård

Gruppeformand

3F Den Offentlige Gruppe

Medlem, 3Fs Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, LOs hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem, Forhandlingsfællesskabet 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2005

Tina Møller Madsen

Tina Møller Madsen

Gruppeformand

3F Privat Service, Hotel & Restauration

Medlem, 3Fs Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, LOs hovedbestyrelse

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2007

Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen

Adm. direktør

Dansk Erhverv

John Nielsen

John Nielsen

Forbundsformand

Serviceforbundet

Medlem, LO’s hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem, CO Industri

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2018

Jørgen Juul Rasmussen

Jørgen Juul Rasmussen

Forbundsformand

Dansk El-Forbund

Medlem, LOs daglige ledelse og hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem, ATP

Medlem, Arbejdernes Landsbank Repræsentantskab

Bestyrelsesmedlem, CO Industri 

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011

Lars Storr-Hansen

Lars Storr-Hansen

Adm. direktør

Dansk Byggeri

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2008

Jan Villadsen

Jan Villadsen

Gruppeformand

3F Transportgruppen

Medlem, 3Fs Daglig ledelse og Hovedbestyrelsen

Medlem, LOs hovedbestyrelse

Bestyrelsesformand, NTF

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2008

Katia Østergaard

Katia Østergaard

Adm. direktør

HORESTA

Medlem af repræsentantskabet, Realdania

Medlem af forretningsudvalget, Dansk Arbejdsgiverforening

Medlem af PensionDanmarks bestyrelse siden 2011