Branchebestyrelser

PensionDanmark har seks branchebestyrelser. Branchebestyrelserne sikrer, at pensionsordningens indhold og service over for medlemmer og virksomheder stemmer overens med brancheområdets specifikke behov og ønsker.

Branchebestyrelserne arbejder inden for de overordnede rammer, som PensionDanmark A/S' bestyrelse udstikker. De består af repræsentanter fra overenskomstparterne og medlemsrepræsentanter valgt på et årligt tillidsrepræsentantforum.

 

Byggeri

Handel, Transport og Industri

Privat Service

Offentlig Sektor

Det Grønne Område

Organisationsansatte