Nøgletal

PensionDanmark er blandt de største pensionsselskaber i Danmark. Målt på medlemmer og præmier, er PensionDanmark det største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Målt på præmier er PensionDanmark det tredje største selskab i hele pensionsbranchen. PensionDanmark er målt på aktiver det tredje største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne og det femtestørste selskab i hele livsforsikring- og pensionsbranchen.

Kapitalforhold
PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Kapitalgrundlaget udgjorde ved udgang af 2018 4,1 mia. kr., og med et solvenskapitalkrav på 1,0 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning på 3,0 mia. kr.

Læs mere om kapitalforhold

Hovedtal - femårsoversigt

Mio. kr. 2018
2017 2016 2015 2014
Præmier  12.965 13.595 12.758 12.138 12.489
Forsikringsydelser -8.248 -7.845 -6.888 -5.892 -8.136
Investeringsafkast -3.211 16.647 12.977 7.072 16.094

Forsikringsmæssige

driftsomkostninger, i alt

-238 -229 -218 -51 -265
Forsikringsteknisk resultat 12 -3 4 3 -114
Årets resultat 125 423 219 182 150

Hensættelser til forsikrings-

og investeringskontrakter, i alt

213.593 212.440 192.979 176.318 164.442
Egenkapital, i alt 4.282 4.156 3.733 3.784 3.602
Aktiver, i alt 235.872 233.174 221.539 199.759 170.951
Kapitalgrundlag 4.191 4.080 3.676 3.471 3.602
Antal medlemmer ultimo 732.000 713.000 695.000 683.581 662.107

Nøgletal - femårsoversigt

  2018
2017 2016 2015 2014
Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter          
Afkast før pensionsafkastskat, pct.          
- Under alder 41 -2,6 9,9 7,1 5,2 10,5
- Ved alder 50 -2,3 9,5 7,2 4,8 10,8
- Ved alder 60 -0,6 7,8 7,3 3,6 10,6
- Ved alder 65 0,2 6,9 7,3 3,0 10,6
Omkostnings- og resultatnøgletal          
Omkostningsprocent af hensættelser 0,11 0,12 0,12 0,03 0,17
Omkostninger i kr. pr. forsikret 301 298 289 71 378
Forrentningsnøgletal          
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 3,0 10,7 5,8 4,9 4,3
Solvensnøgletal 1)          
Solvensdækning, pct. 424 418 378 357 675

1) Nøgletallet er for 2014 opgjort efter de tidligere regler, som ikke er sammenlignelige med nuværende. For 2015 er tallet vist pr. 1. januar 2016 efter nye regler.