Nøgletal

PensionDanmark er blandt de største pensionsselskaber i Danmark. Målt på medlemmer og præmier, er PensionDanmark det største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Målt på præmier er PensionDanmark det tredje største selskab i hele pensionsbranchen. PensionDanmark er målt på aktiver det tredje største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne og det femtestørste selskab i hele livsforsikring- og pensionsbranchen.

PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Basiskapitalen udgjorde ved udgang af 2017 4,2 mia. kr., og med et individuelt solvensbehov på 1,1 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning.

Læs mere om kapitalforhold

Hovedtal - femårsoversigt

Mio. kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Præmier 13.595 12.758 12.138 12.489 10.738
Forsikringsydelser -7.845 -6.888 -5.892 -8.136 -4.674
Investeringsafkast 16.647 12.977 7.072 16.094 9.075

Forsikringsmæssige

driftsomkostninger, i alt

-229 -218 -51 -265 -264
Forsikringsteknisk resultat -3 4 3 -114 -870
Årets resultat 423 219 182 150 -695

Hensættelser til forsikrings-

og investeringskontrakter, i alt

212.440 192.979 176.318 164.442 146.961
Egenkapital, i alt 4.156 3.733 3.784 3.602 3.452
Aktiver, i alt 233.174 221.539 199.759 170.951 152.137
Kapitalgrundlag 4.080 3.676 3.471 3.602 3.452
Antal medlemmer ultimo 713.000 695.000 683.581 662.107 642.178

Nøgletal - femårsoversigt

  2017 2016 2015 2014 2013
Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter          
Afkast før pensionsafkastskat, pct.          
- Under alder 41 9,9 7,1 5,2 10,5 9,3
- Ved alder 50 9,5 7,2 4,8 10,8 7,1
- Ved alder 60 7,8 7,3 3,6 10,6 5,0
- Ved alder 65 6,9 7,3 3,0 10,6 3,9
Omkostnings- og resultatnøgletal          
Omkostningsprocent af hensættelser 0,12 0,12 0,03 0,17 0,19
Omkostninger i kr. pr. forsikret 298 289 71 378 378
Forrentningsnøgletal          
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 10,7 5,8 4,9 4,3 -18,3
Solvensnøgletal 1)          
Solvensdækning, pct. 418 378 357 675 554

1) Nøgletallet er for 2013-2014 opgjort efter de tidligere regler, som ikke er sammenlignelige med nuværende. For 2015 er tallet vist pr. 1. januar 2016 efter nye regler.