Omkostninger

PensionDanmark lægger vægt på at være et af Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskaber. Omkostningerne dækker udgifter til administration og investeringer.

Omkostninger til investering

Investeringsomkostningerne i 2017 udgjorde 909 mio. kr., hvilket svarer til 0,44 pct. af årets gennemsnitlige formue mod 0,41 procent i 2016.

Omkostningsprocenten dækker over:

  • Interne investeringsomkostninger, fx personale
  • Eksterne omkostninger, fx forvaltningsgebyr til eksterne porteføljeforvaltere
  • Transaktionsomkostninger (kurtage og afviklingsgebyrer) i forbindelse med køb og salg af værdipapirer

Yderligere uddybelse af investerings- og administrationsomkostninger findes i prislisten 

Investeringsomkostninger Mio. kr. 2017 Pct. 2017 Pct. 2016 
Børsnoterede aktier 162,4 0,23 0,26
Private Equity 173,2 2,65 2,68
Kreditobligationer 119,8 0,35 0,34
Nominelle obligationer 21,2 0,04 0,04
Kreditfonde 100,9 1,90 2,21
Infrastruktur og vedvarende energi 148,5 0,70 0,58
Ejendomme 27,8 0,17 0,10
Ufordelte omkostninger 155,0 0,07 0,06
I alt 908,5 0,44 0,41
Årets gennemsnitlige investerede kapital, mia. kr. 185,5    

Omkostninger til administration

PensionDanmarks medlemskontingent var 297 kr. i 2017. Sammenlignet med andre pensionsselskaber har PensionDanmark nogle af de laveste omkostninger i branchen.

Gennem de seneste tre år, har PensionDanmark sænket administrationsomkostningerne med ca. 25 pct., hvilket fremgår af udviklingen i omkostninger. Det er vigtigt for PensionDanmark at være omkostningseffektive, da det er medlemmernes penge vi forvalter. 

Administrationsomkostningerne dækker:

  • Opkrævning af pensionsbidrag
  • Udbetaling af pensioner
  • Behandling af henvendelser fra medlemmer og virksomheder
  • Administration af forsikringer

Yderligere uddybelse af investerings- og administrationsomkostninger findes i prislisten 

PensionDanmark opkræver ingen ekstra gebyrer ved fx udbetalinger eller overførsler. 

Beregning af årlige omkostninger i kroner og procent 

PensionDanmarks redegørelse for hvordan vi opgør medlemmernes omkostninger i ÅOK og ÅOP.

Læs redegørelsen