Omkostninger

PensionDanmark lægger vægt på at være et af Danmarks mest omkostningseffektive pensionsselskaber. Omkostningerne dækker udgifter til administration og investeringer.

Omkostninger til investering

Investeringsomkostningerne i 2018 udgjorde 939 mio. kr., hvilket svarer til 0,43 pct. af årets gennemsnitlige formue mod 0,44 procent i 2017.

Omkostningsprocenten dækker over:

  • Interne investeringsomkostninger, fx personale
  • Eksterne omkostninger, fx forvaltningsgebyr til eksterne porteføljeforvaltere
  • Transaktionsomkostninger (kurtage og afviklingsgebyrer) i forbindelse med køb og salg af værdipapirer

Yderligere uddybelse af investerings- og administrationsomkostninger findes i prislisten 

Investeringsomkostninger Mio. kr. 2018 Pct. 2018
Pct. 2017
Børsnoterede aktier 161,6 0,22 0,23
Private Equity 237,4 2,54 2,65
Kreditobligationer 106,6 0,31 0,35
Nominelle obligationer 23,2 0,04 0,04
Kreditfonde 98,6 1,75 1,90
Infrastruktur og vedvarende energi 132,9 0,54 0,70
Ejendomme 20,0 0,10 0,17
Ufordelte omkostninger 158,2 0,07 0,07
I alt 938,5
0,43
0,44
Årets gennemsnitlige investerede kapital, mia. kr. 219,5
   

Omkostninger til administration

PensionDanmarks medlemskontingent var 297 kr. i 2018. Sammenlignet med andre pensionsselskaber har PensionDanmark nogle af de laveste omkostninger i branchen.

Administrationsomkostningerne dækker:

  • Opkrævning af pensionsbidrag
  • Udbetaling af pensioner
  • Behandling af henvendelser fra medlemmer og virksomheder
  • Administration af forsikringer

Yderligere uddybelse af investerings- og administrationsomkostninger findes i prislisten 

PensionDanmark opkræver ingen ekstra gebyrer ved fx udbetalinger eller overførsler. 

Beregning af årlige omkostninger i kroner og procent 

PensionDanmarks redegørelse for hvordan vi opgør medlemmernes omkostninger i ÅOK og ÅOP.

Læs redegørelsen