Pensionister og udbetalinger

Både udbetalinger og antallet af pensionister i PensionDanmark vokser.

Flere nye alderspensionister og førtidspensionister fra 2015 til 2016. Og udbetalingerne rundede 3,4 milliarder kroner.

Medlemmer

Antal 2016 2015
Nye alderspensioner 9.414 8.014
Nye alderspension, løbende 5.255 5.468
Nye alderspension, engangsbeløb 4.159 2.546
Alderspensionister, ultimo 42.000 40.691
Nye førtidspensioner  486 446
Førtidspensionister, ultimo 8.300 8.658
Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb  2.601 2.424
Dødsfald, engangsbeløb  2.559 2.475
Overførsler til andre pensionsordninger 15.535 14.045
Udbetalte depoter 13.535 1.469

Udbetalinger

Mio. kr. 2016 2015
Alderspension løbende 2.030 1.584
Alderspension engangsbeløb 186 145
Løbende supplerende førtidspension 466 414
Engangsbeløb ved førtidspension 59 36
Visse kritiske sygdomme 284 252
Dødsfald 330 295
Pensionsudbetalinger i alt 3.355 2.727
Overførsler ved jobskift mv. 3.353 2.939
Skadesforebyggende foranstaltninger 180 177
Afgift v. konvertering af kapitalpension 0 48
Udbetalinger i alt 6.888 5.892