Pensionister og udbetalinger

Både udbetalinger og antallet af pensionister i PensionDanmark vokser.

Flere nye alderspensionister og førtidspensionister fra 2016 til 2017. Og udbetalingerne rundede 3,5 milliarder kroner.

Medlemmer

Antal 2017 2016
Nye alderspensioner 10.746 9.414
Nye alderspension, løbende 5.683 5.258
Nye alderspension, engangsbeløb 5.063 4.159
Alderspensionister, ultimo 45.000 42.000
Nye førtidspensioner  580 519
Førtidspensionister, ultimo 8.200 8.300
Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb  3.049 2.601
Dødsfald, engangsbeløb  2.571 2.559
Overførsler til andre pensionsordninger 18.037 15.535
Udbetalte depoter 8.464 13.535

Udbetalinger

Mio. kr. 2017 2016
Alderspension løbende 2.248 2.030
Alderspension engangsbeløb 137 186
Løbende supplerende førtidspension 387 466
Engangsbeløb ved førtidspension 56 59
Visse kritiske sygdomme 309 284
Dødsfald 327 330
Pensionsudbetalinger i alt 3.464 3.355
Overførsler ved jobskift mv. 4.186 3.353
Skadesforebyggende foranstaltninger 195 180
Udbetalinger i alt

7.845

6.888