Pensionister og udbetalinger

Både udbetalinger og antallet af pensionister i PensionDanmark vokser.

Flere nye alderspensionister og førtidspensionister fra 2017 til 2018. Og udbetalingerne rundede 3,8 milliarder kroner.

Medlemmer

Antal 2018
2017
Nye alderspensioner 10.025 10.746
Nye alderspension, løbende 5.803 5.683
Nye alderspension, engangsbeløb 4.222 5.063
Alderspensionister, ultimo 49.000 45.000
Nye førtidspensioner  782 580
Førtidspensionister, ultimo 7.900 8.200
Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb  3.071 3.049
Dødsfald, engangsbeløb  2.835 2.571
Overførsler til andre pensionsordninger 17.867 18.037
Udbetalte depoter 9.764 8.464

 

Udbetalinger

Mio. kr. 2018
2017
Alderspension løbende 2.518 2.248
Alderspension engangsbeløb 142 137
Løbende supplerende førtidspension 389 387
Engangsbeløb ved førtidspension 82 56
Visse kritiske sygdomme 312 309
Dødsfald 403 327
Pensionsudbetalinger i alt 3.845 3.464
Overførsler ved jobskift mv. 4.203 4.186
Skadesforebyggende foranstaltninger 200 195
Udbetalinger i alt

8.248

7.845