Prisliste

Administrationsomkostninger Satser i PensionDanmark 2019
Årligt administrationsbidrag, medlemmer 297 kr.
Omkostninger på præmien til opsparing 0 kr.
Omkostninger på præmien til risikodækning 0 kr.
Omkostninger på præmien til syge- og ulykkesforsikring 0 kr.
Omkostninger af saldo på alderspension 0 kr.
Ekspeditionsgebyr ved udbetaling 0 kr.
Driftsherretillæg til aktionærerne 0 kr.
Omkostninger ved overførsel ind i PensionDanmark (PensionDanmarks omkostninger) 0 kr.
Omkostning ved overførsel ud af PensionDanmark 0 kr.
Omkostninger til forrentning af fremmedkapital i selskabet 0 kr.
Omkostninger ved supplerende opsparing  
Årlig omkostning til administration af LD-opsparing  0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til aldersopsparing  0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til ratepension 0 kr.

 

Investeringsomkostninger Satser i PensionDanmark 2019
Investeringsomkostninger 1) 0,41 pct.
Handel i PensionDanmark-fonde  
Valggebyr ved handel i PensionDanmark-fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Kurtage ved handel i PensionDanmark-fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg 0 kr.
Handel i eksterne fonde  
Ekstra årlige depotomkostninger ved valg af eksterne fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Kurtage ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg 0,10 pct.
Valggebyr ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg 0,08 pct.
Forvaltningsomkostninger i eksterne fonde i Frit Puljevalg 2) 0,65-1,35 pct.
 
1) Investeringsomkostningerne er beregnet i pct. af den gennemsnitlige pensionsopsparing og er baseret på de forventede investeringsomkostninger for 2019. Heri er indeholdt de 0,08 pct., der trækkes på medlemmets puljekonto til dækning af de interne investeringsomkostninger. Det enkelte medlem kan have lavere eller højere investeringsomkostninger afhængig af alder, og om der er foretaget valg i Frit Pujlevalg.
 
2) Forvaltningsomkostningerne i de eksterne fonde er opgjort netto, da alle rabatter fra eksterne forvaltere (kickback) til PensionDanmark går direkte tilbage til medlemmerne.