Blandt branchens bedste: 89 pct. i forrentning til medlemmerne fra 2000 til august 2010

PensionDanmarks medlemmer har de seneste år oplevet en meget kraftig vækst i deres pensionsopsparing. Det er blandt de højeste i branchen. Væsentligste årsag er, at PensionDanmark har kunnet give en meget attraktiv forrentning af opsparingen. Fra 2000 til august 2010 har et typisk medlem fået en forrentning på knap 89 pct. efter skat på deres opsparing til livsvarig alderspension.

For det enkelte medlem er det afgørende, hvor stor en rentetilskrivning, de får på deres opsparing. Det er det, de helt kontant kan se på deres depot, og som de til sin tid får beregnet deres pension ud fra.

PensionDanmark har valgt at fokusere på at foretage de bedst mulige investeringer og give hele afkastet videre til medlemmerne.

Det har betydet, at medlemmerne har kunnet konstatere, at deres pensionsopsparing er vokset kraftigt de seneste år. Fra 2000 til i dag er medlemmernes opsparing forrentet med knap 89 pct. efter skat.

Det har medlemmerne fået i forrentning, efter skat

2005

2006

2007

2008

2009

Ultimo August 2010

Akkumuleret 2005 til august 2010

Akkumuleret 2000 til august 2010

5,5

6,0

6,0

2,5

12,4

10,2

50,5

88,9

 

Anm.: Kontorente efter skat og fra 2009 rentetilskrivning på opsparing til livsvarig alderspension efter skat.

 

100 kr. indsat på medlemmets konto i 1993 er blevet til 261 kr

Også når man ser tilbage på hele selskabets levetid, har medlemmerne fået en meget attraktiv forrentning af deres opsparing. 100 kr. investeret i 1993 var vokset til knap 261 kr. i august i år, såfremt de var blevet forrentet med den rentetilskrivning efter skat, som medlemmerne har fået på deres opsparing til livsvarig alderspension.

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder