Fart på medlemmernes opsparing

Udbygning af bidragsprocenterne og fokus på opsparingstunge produkter betyder, at medlemmerne oplever hastig vækst i deres pensionsopsparing. Unge medlemmer vil med tiden opleve, at op mod halvdelen af deres indkomst som pensionist vil komme fra deres arbejdsmarkedspension.

Den gradvise udbygning af bidragene til arbejdsmarkedspensionsordningerne op gennem 1990'erne indebar, at medlemmernes opsparing i de første år voksede relativt langsomt. De senere år er udbygningen af bidragsprocenterne slået igennem, og medlemmerne har derfor oplevet kraftig vækst i deres opsparing til alderspension.

De højere bidragsprocenter slår tydeligt igennem på medlemmernes konti
"Med gennemtænkte forsikringsdækninger og administrationsomkostninger på 408 kr. pr. medlem vil et typisk medlem i år opleve, at 90 pct. af deres indbetalinger til PensionDanmark går til opsparing til alderspension. Kombineret med udbygningen af bidragsprocenterne til nu mindst 12 pct. betyder det, at medlemmerne oplever, at deres opsparing til alderspension vokser hastigt i disse år," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

De fuldtidsbeskæftigede medlemmer, der uafbrudt har været med i pensionsordningen siden begyndelsen i 1990, har nu en pensionsopsparing på op mod 700.000 kr. Medlemmer, der har været med i en kortere periode og/eller har haft fravær fra arbejdsmarkedet, vil typisk have en lavere opsparing.

Fortsætter indbetalingerne i ovenstående eksempel uændrede frem til pensionering ved alder 65 år vil opsparingen for det pågældende medlem vokse til op mod 1,8 mio. kr. - svarende til en årlig livsvarig alderspension fra PensionDanmark på godt 125.000 kr.

Flere har pensionsopsparing i længere tid
"Ved de seneste overenskomstrunder er der sket forbedringer ift. bl.a. løn og pension under barsel og i forbindelse med sygdom. Desuden indebar OK-10 generelt en sænkning af anciennitetskravene for at komme med i pensionsordningen. Dermed vil flere komme tidligere i gang med at spare op til arbejdsmarkedspension, og der vil være færre og kortere perioder, hvor der ikke sker indbetaling," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

På sigt vil halvdelen af indkomsten som pensionist komme fra arbejdsmarkedspensionen
"De medlemmer, der går på pension i dag, får typisk udbetalt 20.000-25.000 kr. årligt fra PensionDanmark. Dermed udgør udbetalingen fra deres arbejdsmarkedspension typisk mellem 10 og 15 pct. af de pensionerede medlemmers indkomst. De unge, der træder ind på arbejdsmarkedet i dag, og som kan se frem til et helt arbejdsliv med indbetaling til arbejdsmarkedspension, vil opleve, at op mod halvdelen af deres indkomst som pensionist til den tid vil komme fra deres arbejdsmarkedspension i PensionDanmark," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder