Jyllands-Posten sætter fokus på vækst i hvilende medlemmer

Jyllands-Posten sætter i dag fokus på væksten i antallet af hvilende medlemmer i pensionsordningerne – herunder PensionDanmark – samt hvor meget hvilende medlemmer betaler i omkostninger. Tilbage står, at PensionDanmark har stor fokus på at få medlemmerne til at samle deres pensionsopsparing og er en af branchens mest omkostningseffektive virksomheder. Det kommer medlemmerne til gode i form af lave administrationsomkostninger. Alle medlemmer betaler det samme i omkostninger: 408 kr. om året.

PensionDanmark er – i lighed med livsforsikrings- og pensionsbranchen – opmærksomme på denne udvikling. Derfor er der mellem selskaberne etableret en jobskifteaftale, der indebærer, at en person omkostningsfrit kan flytte sin hvilende pensionsopsparing til sin nye aktive pensionsordning, hvis det sker inden for 36 måneder – eller uden tidsgrænse hvis opsparingen er mindre end 46.000 kr.

Medlemmerne opfordres til at samle deres pensionsopsparing

Der er god pensionsøkonomi for medlemmerne i at samle tidligere pensionsopsparing på deres nuværende aktive ordning. Det giver det enkelte medlem et bedre overblik, når de samler deres pensionsopsparing, og samtidig betaler medlemmerne kun omkostninger til administration ét sted.

Derfor sætter PensionDanmark løbende fokus på emnet. Både i forhold til nye medlemmer, som aktivt kontaktes med henblik på at overføre deres tidligere pensionsopsparing til deres nye ordning i PensionDanmark, og i forhold til medlemmer hvis pensionsindbetalinger ophører,  gøres der opmærksom på muligheden for at tage deres pensionsopsparing fra PensionDanmark med og over til deres nye aktive pensionsordning.

Små hvilende depoter bør kunne samles på medlemmets ATP-konto

Derudover vil det være fornuftigt, hvis det bliver muligt at overføre små hvilende depoter til medlemmernes konto hos ATP. Det vil i særdeleshed være en fordel for gruppen af lønmodtagere med hyppige jobskifte og perioder uden for arbejdsmarkedet, som i dag får deres arbejdsmarkedspension spredt på mange forskellige ordninger. Ofte bliver pengene udbetalt som "bagateludbetalinger" med 60 pct. skat, dvs. opsparingens pensionsmæssige formål forspildes.

Alle medlemmer betaler 408 kr. om året til administration – blandt de laveste i branchen

Alle medlemmer – bidragsaktive, hvilende og pensionister – betaler 408 kr. i administrationsomkostninger i 2010. Det er blandt de laveste administrationsomkostninger i branchen.

Det har været en fast praksis i en årrække, at alle medlemmer betaler det samme for administrationen af deres pensionsordning i PensionDanmark. Anvendelse af én sats har en række fordele, da den er enkel at kommunikere og administrere, og samtidig giver en høj grad af gennemsigtighed..

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder