PensionDanmark: Afkast på 11,1 mia. kr. i årets første tre kvartaler

PensionDanmark har i årets første tre kvartaler opnået et investeringsafkast på 11,1 mia. kr. svarende til 12,6 pct. før skat på medlemmernes opsparing til livsvarig alders-pension. Afkastet er siden kvartalets afslutning yderligere forbedret til 13,8 pct. før skat.

”Det høje afkast på investeringerne i både 2009 og i den forløbne del af 2010 er fuldt ud tilskrevet medlemmernes konti. Medlemmerne har således fået en rente på 25 pct. efter skat på deres pensionsopsparing for de to år, og det er vi naturligvis yderst tilfredse med”, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Beskæftigelsesudvikling trækker præmieindtægterne svagt nedad

De samlede pensionsindbetalinger udgjorde 7,4 mia. kr. i årets første tre kvartaler. I forhold til samme periode i 2009 er der tale om et fald på 0,2 mia. kr., der skyldes lavere beskæftigelse indenfor byggebranchen og transportsektoren.

Medlemmerne har i 1.-3. kvartal fået udbetalt 1,3 mia. kr. i forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom og udbetaling til de efterladte ved dødsfald. Det er en stigning på 0,2 mia. kr. i forhold til samme periode i 2009, hvilket især skyldes stigninger i de månedlige pensioner til pensionerede medlemmer.

Balancen har kurs mod 110 mia. kr. ved årsskiftet

PensionDanmarks balance, der i al væsentlighed består af medlemmernes pensionsopsparing, rundede i august 100 mia. kr. Ved udgangen af 3. kvartal var balancen vokset yderligere til samlet 104,5 mia. kr. Balancen forventes at nå op på 110 mia. kr. ved årsskiftet.

Omkostningerne til administration er fastholdt på et lavt niveau og udgjorde i årets før-ste tre kvartaler 278 kr. pr. medlem.

Antallet af medlemmer udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 2010 i alt 592.000.

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 2010

  1.-3. kvt. 2010  1.-3. kvt. 2009  2009
Præmier, mia. kr.  7,4  7,6  10,3
Investeringsafkast, mia. kr.  11,1  8,4  10,5
Udbetalinger (eksklusive overførsler), mia. kr.  1,3  1,1  1,5
Balance, ultimo, mia. kr.  104,5  84,1  88,3
Afkast af investeringer før skat, pct.  12,6  11,4  14,2
Afkast af investeringer efter skat, pct.  10,7  9,7  12,4
Administrationsomkostninger, kr. pr. medlem  278  259  354
Administrationsomkostninger, pct. af præmier  2,4  2,1  2,1

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder