PensionDanmark: Afkast på 3,4 mia. kr. i 1. kvartal 2010

PensionDanmarks medlemmer fik et afkast på 4,7 pct. på deres opsparing til livsvarig alderspension i 1. kvartal 2010. Medio maj var afkastet løftet til 6,0 pct. Det positive afkast er fremkommet som en kombination af en positiv udvikling på aktie- og kreditmarkederne i starten af året og en aktiv risikostyring med forholdsvis høj eksponering til rentefald og til aktiver denomineret i dollar og emerging markets valutaer.

I 1. kvartal 2010 var præmieindtægterne 2,3 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i 1. kvartal 2009. De lavere præmier skyldes faldet i beskæftigelsen i de brancher, hvis pensionsordninger administreres af PensionDanmark. Antallet af bidragsaktive medlemmer var godt 7 pct. lavere sammenlignet med samme periode i 2009.

Væksten i PensionDanmarks medlemstal til 580.000 medlemmer ultimo 1. kvartal 2010 (+1.000 sammenlignet med ultimo 2009) skyldes, at stigningen i antallet af pensionister og hvilende medlemmer er større end faldet i antallet af bidragsaktive medlemmer.

I 1. kvartal 2010 udbetaltes 0,4 mia. kr. til medlemmerne og deres efterladte i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom og dødsfald. Det er en stigning på 24 pct. i forhold til samme periode i 2009. Stigningen i udbetalinger skyldes primært, at alderspensionerne er højere som følge af vækst i opsparingen.

Afkast på 3,4 mia. kr.

Afkastet i 1. kvartal 2010 var på i alt 3,4 mia. kr. På medlemmernes opsparing til livsvarig alderspension blev afkastet på 4,7 pct. før skat.

Medio maj var afkastet 6,0 pct. Det positive afkast er fremkommet som en kombination af en positiv udvikling på aktie- og kreditmarkederne i starten af året og en aktiv risikostyring med forholdsvis høj eksponering til rentefald og til aktiver denomineret i dollar og emerging markets valutaer.

Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var balancen på 94,1 mia. kr. – en stigning på 7 pct. sammenlignet med ultimo 2009.

PensionDanmarks halvårsrapport ventes offentliggjort fredag den 27. august 2010.

Udvalgte hoved- og nøgletal, 1.kvartal 2010 (mia. kr.)

Udvalgte hovedtal i mia kr. 1. kvartal 2010 1. kvartal 2009
Præmieindtægter 2,3 2,6
Forsikringsydelser 0,6 0,5
Investeringsafkast efter skat 3,4 -0,1
Aktiver i alt, ultimo 94,1 73,3
Udvalgte nøgletal, pct.    
Afkast, livsvarig alderspension 4,7 0,2
Omkostninger i kr. pr. fosikret 99 85
Omkostningsprocent af præmier 2,7 2,0
Antal medlemmer, ultimo 579.932 572.300
Supplerende oplysninger vedr. afkast på kapital- og ratepension    
Afkast af kapital- og ratepensioner for forskellige aldre, pct.    
Op til alder 45 år 4,8 -0,8
Alder  55 år 4,3 -0,5
Alder 60 år 4,1 -0,2
Alder 65 år 3,9 0,1

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder