PensionDanmark: Afkast på 6,5 mia. kr. i 1. halvår 2010 – den samlede balance nu over 100 mia. kr.

PensionDanmark havde et meget tilfredsstillende 1. halvår med et investeringsafkast på 6,5 mia. kr. – svarende til 7,5 pct. Siden er afkastet forbedret yderligere til 12 pct. Omkostningerne holdes fortsat på et lavt niveau og var i 1. halvår 2010 på 187 kr. pr. medlem.

Nedgangen i beskæftigelsen inden for PensionDanmarks områder fortsatte i 1. halvår, hvor bl.a. den hårde vinter indebar færre ansatte inden for byggeområdet. Præmierne udgjorde i alt 4,9 mia. kr., hvilket var 5 pct. lavere end i samme periode sidste år.

Højt afkast – yderligere forbedret siden halvårsskiftet

Investeringsmiljøet var i første halvår præget af gældskrisen i Sydeuropa og den tiltagende usikkerhed om holdbarheden i det økonomiske opsving. Det samlede afkast blev på 6,5 mia. kr. – svarende til 7,5 pct. (før skat).

”Det er et meget tilfredsstillende investeringsafkast i et vanskeligt marked. Særligt investeringerne i obligationer og den taktiske styring af porteføljens renterisiko har som følge af rentefaldet bidraget positivt til afkastet. Men også vores investeringer i unoterede aktier samt kredit- og emerging market obligationer bidrog positivt til afkastet,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Afkastet er siden halvårsskiftet løftet yderligere og var ultimo august på 12 pct. før skat.

Ydelserne op med 16 pct.

Medlemmerne fik udbetalt knap 0,9 mia. kr. i forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom og udbetaling til de efterladte ved dødsfald. Det er en vækst på 16 pct. sammenlignet med 1. halvår 2009 og skyldes en markant stigning på 45 pct. i antallet af medlemmer, der gik på pension samt højere alderspensioner til de pensionerede medlemmer. De nye alderspensionister i 1. halvår 2010 fik i gennemsnit udbetalt 21.300 kr. i årlig alderspension. Det tilsvarende tal for de medlemmer, der gik på pension i 1. halvår 2009, var på 18.900 kr.

Balancen fordoblet på fem år

Balancen er vokset med 10,0 mia. kr. siden årsskiftet til 98,4 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår. Siden er balancen vokset yderligere og passerede i begyndelsen af august 100 mia. kr. Det er en fordobling på fem år, idet balancen i efteråret 2005 udgjorde 50 mia. kr.

Omkostningerne fastholdt på lavt niveau

Administrationsomkostningerne blev fastholdt på et attraktivt niveau og udgjorde i 1. halvår 2010 187 kr. pr. medlem mod 182 kr. pr. medlem i samme periode sidste år. Målt i forhold til de løbende præmier var administrationsomkostningerne på 2,4 pct.

Dermed fastholder PensionDanmark sin position som et af landets mest omkostningseffektive pensionsselskaber.

Regnskabsmeddelelse vedrørende 3. kvartal 2010 ventes offentliggjort onsdag den 10. november 2010.

Nøgletal for PensionDanmark

 
2010
1. halvår
2009
1. halvår

2009

Præmier

4,9 mia. kr.

5,2 mia. kr.

10,3 mia. kr.

Investeringsafkast

6,5 mia. kr.

3,4 mia. kr.

10,5 mia. kr.

Udbetalinger (eksklusive overførsler)

0,9 mia. kr.

0,7 mia. kr.

1,5 mia. kr.

Balance, ultimo

98,4 mia. kr.

78,5 mia. kr.

88,3 mia. kr.

Afkast af investeringerne før skat, pct.

7,5 pct.

4,8 pct.

14,2 pct.

Afkast af investeringerne efter skat, pct.

6,4 pct.

4,1 pct.

12,4 pct.

Administrationsomkostninger, kr. pr. medlem

187 kr.

182 kr.

354 kr.

Administrationsomkostninger, pct. af præmier

2,4 pct.

2,2 pct.

2,1 pct.

PensionDanmark investerer i Maritime Investment Fund II

Læs mere

PensionDanmark har valgt totalentreprenør til DFDS’ domicilbyggeri

Læs mere

Guld til bæredygtigt PensionDanmark-byggeri på Islands Brygge

Læs mere
Læs flere nyheder